Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Faktura bez VAT. Czym się wyróżnia?

Faktura bez VAT. Czym się wyróżnia?

Faktura jest to najpowszechniejsza forma udokumentowania transakcji pośredniczących ze sobą stron. W obrocie gospodarczym wyróżniamy kilka typów faktur, natomiast najczęściej możemy spotkać się z fakturą VAT. Jest to dokument wystawiany przez podatników VAT o ściśle określonych w ustawie o VAT (art. 106e ust. 1) elementach składowych. Faktura VAT powinna zawierać informację m.in. o stronach uczestniczących w transakcji, jej przedmiocie, wartości podatku VAT naliczonego oraz terminie rozliczeń.

Oprogramowanie ERP w subskrypcji – czy jest się czego bać?

Oprogramowanie ERP w subskrypcji – czy jest się czego bać?

Nie od dziś wiadomo, że świat zmierza w kierunku wynajmu usług i dóbr materialnych w wielu dziedzinach naszego życia. Wiadomo także, że są kraje, które wiodą w tej dziedzinie prym, jak Japonia czy Stany Zjednoczone. Można tam zaobserwować mocno rozkwitający trend otaczania się usługami abonamentowymi do tego stopnia, że zaczęto nawet oferować, z ogromnym powodzeniem nawet abonamenty na odzież. Mechanizm opiera się na dostarczaniu abonentom objętej wykupionym pakietem odpowiedniej ilości i rodzaju odzieży w określonym czasie. 

Wystawianie faktur ustrukturyzowanych - prawo czy obowiązek?

Wystawianie faktur ustrukturyzowanych - prawo czy obowiązek?

Na początku czerwca 2022 roku w bazie aktów prawnych Unii Europejskiej została opublikowana nowa wersja projektu Decyzji Rady Europejskiej. Zgodnie z Projektem (art. 4 ust.2) wystawianie faktur ustrukturyzowanych będzie obowiązkowe najwcześniej od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2026 roku.

Czym jest Krajowy System e-Faktur, dla kogo i od kiedy ma być obligatoryjny?

Czym jest Krajowy System e-Faktur, dla kogo i od kiedy ma być obligatoryjny?

W Polsce wdrażany jest centralny system, który ma pośredniczyć w wymianie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych pomiędzy podmiotami gospodarczymi – to Krajowy System e-Faktur (KSeF).

TSUE korzystnie o stałym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie VAT

TSUE korzystnie o stałym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie VAT

Istotne z perspektywy stałego miejsca prowadzenia działalności jest ustalenie charakteru zaplecza technicznego i personalnego – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Eksperci uważają, że dzięki wyrokowi TSUE zmianie może ulec restrykcyjne podejście organów podatkowych do kwestii stałego miejsca prowadzenia działalności opodatkowanej na gruncie VAT. 

Rząd zmieni prawo, by skuteczniej walczyć z przedawnieniem podatków

Rząd zmieni prawo, by skuteczniej walczyć z przedawnieniem podatków

Przedawnienie podatków cały czas jest ością niezgody między podatnikami a fiskusem. Skarbówka zawiesza jego bieg tam, gdzie jej wygodnie i ściąga zaległości. Często przegrywa jednak w sądach. Nie udało się też systemowe zawieszenie biegu przedawnienia z powodu epidemii koronawirusa. Dodatkowy oręż dostarczy teraz fiskusowi rząd, który szykuje nowelizację kodeksu karnego skarbowego. 

TSUE wyjaśni, kto odpowiada za puste faktury? Pracownik czy spółka

TSUE wyjaśni, kto odpowiada za puste faktury? Pracownik czy spółka

Kogo uznać za osobę zobowiązaną do zapłaty VAT w sytuacji, gdy pracownik podatnika wystawił fałszywą fakturę z wykazanym VAT, na której wykazał dane pracodawcy jako podatnika, bez jego wiedzy i zgody? Takie pytanie kieruje Naczelny Sąd Administracyjny do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Organ podatkowy i WSA wskazały na odpowiedzialność firmy.

KPO: Od przyszłego roku pełne ozusowanie zleceń, a być może także umów o dzieło

KPO: Od przyszłego roku pełne ozusowanie zleceń, a być może także umów o dzieło

Umowy cywilnoprawne mają być oskładkowane najpóźniej do marca 2023 roku, także składką chorobową. To jeden z kamieni milowych zapisanych w Krajowym Planie Odbudowy zaakceptowanym przez Komisję Europejską. Pracodawcy liczą, że termin realizacji reformy zostanie przesunięty na 1 stycznia 2024 roku. Dla nich i zatrudnionych zarabiających więcej niż 3 010 złotych reforma oznacza dodatkowe koszty, ale też wyższe emerytury.

Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej

Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej

W niniejszym artykule skupimy się na opisaniu obowiązujących zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej i jej aktualizacji oraz kontynuacji, w przypadku ponownego nawiązania stosunku pracy.

Faktury zaliczkowe – ewidencja u dostawcy i odbiorcy

Faktury zaliczkowe – ewidencja u dostawcy i odbiorcy

Faktura zaliczkowa wystawiana jest z myślą o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do określonej dostawy końcowej, która nastąpi w przyszłości. Zazwyczaj faktury zaliczkowe używane są przy transakcjach o dużej wartości, w celu pozyskania części środków, które pomogą sfinalizować ostateczną transakcję.