Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Zobowiązania podatkowe - symbole formularzy i tytułów płatności

Zobowiązania podatkowe - symbole formularzy i tytułów płatności

Unikalność mikrorachunku podatkowego, który służy do opłacania zobowiązań podatkowych, to nie tylko fakt, że jest to indywidualny, dedykowany numer rachunku przeznaczony wyłącznie dla konkretnego podatnika. Istotnym elementem przy realizacji przelewów na mikrorachunek jest również właściwe oznaczenie symboli płatności. Dowiedz się, jak prawidłowo opisać przelew na mikrorachunek podatkowy, aby został on poprawnie skwalifikowany?

Mechanizm podzielonej płatności - Split Payment

Mechanizm podzielonej płatności - SPLIT PAYMENT

Mechanizm podzielonej płatności — SPLIT PAYMENT służyć ma zautomatyzowaniu, a co za tym idzie ułatwieniu odprowadzania podatku VAT. Od 2019 r. jest obowiązkową procedurą przy usługach i towarach, które mają charakter wrażliwy. Jego zadaniem jest ograniczenie luki w podatku VAT i przeciwdziałanie oszustwom podatkowym. Dowiedz się, czym jest split payment, na czym polega i jakie są sankcje za jego niestosowanie?

Ulgi dla osób rozpoczynających działalność - jakie są zachęty do założenia firmy?

Ulgi dla osób rozpoczynających działalność - jakie są zachęty do założenia firmy?

Ulgi dla osób rozpoczynających działalność - jakie są zachęty do założenia firmy? Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem i koniecznością podejmowania wielu decyzji mających wpływ na osiągane dochody czy ponoszone straty. Pierwsze miesiące czy lata często są decydujące w kontekście kontynuowania działalności, jej rozwoju i osiąganych zysków. Ulgi dla osób rozpoczynających działalność mają zachęcić potencjalnych przedsiębiorców do założenia firmy i ułatwić im ten początkowy okres.

Jak sprawdzić, czy kontrahent wywiązuje się z obowiązków podatkowych?

Jak sprawdzić, czy kontrahent wywiązuje się z obowiązków podatkowych?

Jak sprawdzić, czy kontrahent wywiązuje się z obowiązków podatkowych? Sprawdź, czy Twój kontrahent dba o swoje obowiązki podatkowe! Dowiedz się, jak uzyskać ważne informacje od Urzędu Skarbowego, które pomogą Ci podejmować świadome decyzje biznesowe. Przeyczytaj Jakich informacji o kontrahencie udziela Urząd Skarbowy.

Danina solidarnościowa to obciążenie do którego stosuje się straty z lat poprzednich

Danina solidarnościowa to obciążenie do którego stosuje się straty z lat poprzednich

Danina solidarnościowa to obciążenie do którego stosuje się straty z lat poprzednich. Ministerstwo Finansów uzupełni objaśnienia podatkowe dotyczące daniny solidarnościowej o kwestię dotyczące uwzględnienia w podstawie obliczania tej daniny strat z lat ubiegłych. Strata ta pomniejszy podstawę jej ustalenia. Dotychczas interpretacje prawa podatkowego prawa pomniejszenia podstawy o stratę odmawiały, a sądy administracyjne argumentację organów podatkowych uchylały. 

Nagroda jubileuszowa - kiedy przysługuje?

Nagroda jubileuszowa - kiedy przysługuje?

Kodeks pracy nie reguluje pojęcia nagrody jubileuszowej, czyli nie przysługuje ona wszystkim pracownikom. Nagroda jubileuszowa jest wypłacana na podstawie zasad i trybu określonego w odrębnych aktach, które obejmują określone grupy zawodowe. Aktami mówiącymi o tej nagrodzie są m.in. Karta nauczyciela, ustawa o służbie cywilnej, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o zakładach opieki zdrowotnej czy ustawa o pracownikach urzędów skarbowych.

5 powodów, dla których Twoja firma  powinna zainwestować  w przejście na KSeF już teraz

5 powodów, dla których Twoja firma powinna zainwestować w przejście na KSeF już teraz

Czy jesteś gotowy na przyszłość? Przyszłość, która jest cyfrowa, wydajna i przyjazna dla środowiska? Jeżeli nie jesteś pewien, to jest to znak, że nadszedł czas, aby rozważyć inwestycję w rozpoczęcie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Dlaczego? Oto pięć powodów, dla których Twoja firma powinna zainwestować w przejście na KSeF już teraz.

Faktura bez VAT. Czym się wyróżnia?

Faktura bez VAT. Czym się wyróżnia?

Faktura jest to najpowszechniejsza forma udokumentowania transakcji pośredniczących ze sobą stron. W obrocie gospodarczym wyróżniamy kilka typów faktur, natomiast najczęściej możemy spotkać się z fakturą VAT. Jest to dokument wystawiany przez podatników VAT o ściśle określonych w ustawie o VAT (art. 106e ust. 1) elementach składowych. Faktura VAT powinna zawierać informację m.in. o stronach uczestniczących w transakcji, jej przedmiocie, wartości podatku VAT naliczonego oraz terminie rozliczeń.

Oprogramowanie ERP w subskrypcji – czy jest się czego bać?

Oprogramowanie ERP w subskrypcji – czy jest się czego bać?

Nie od dziś wiadomo, że świat zmierza w kierunku wynajmu usług i dóbr materialnych w wielu dziedzinach naszego życia. Wiadomo także, że są kraje, które wiodą w tej dziedzinie prym, jak Japonia czy Stany Zjednoczone. Można tam zaobserwować mocno rozkwitający trend otaczania się usługami abonamentowymi do tego stopnia, że zaczęto nawet oferować, z ogromnym powodzeniem nawet abonamenty na odzież. Mechanizm opiera się na dostarczaniu abonentom objętej wykupionym pakietem odpowiedniej ilości i rodzaju odzieży w określonym czasie. 

Wystawianie faktur ustrukturyzowanych - prawo czy obowiązek?

Wystawianie faktur ustrukturyzowanych - prawo czy obowiązek?

Na początku czerwca 2022 roku w bazie aktów prawnych Unii Europejskiej została opublikowana nowa wersja projektu Decyzji Rady Europejskiej. Zgodnie z Projektem (art. 4 ust.2) wystawianie faktur ustrukturyzowanych będzie obowiązkowe najwcześniej od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2026 roku.