Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

60 tys. zł kwoty wolnej - ustawa już w Sejmie, nowe przepisy z datą wsteczną od 1 stycznia 2024?

60000 zł kwoty wolnej - ustawa już w Sejmie

7 lutego 2024 roku do pierwszego czytania w Sejmie skierowano ustawę o zmianie ustawy o podatku od osób fizycznych. Projekt nowych przepisów ma podnieść kwotę wolną od podatku do 60.000 zł. Jak wynika z projektu przepisów zmiana miałaby obowiązywać już o 1 stycznia 2024 roku. Jak ta zmiana wpłynie na budżety domowe? Jaką wybrać formę opodatkowania na 2024 rok w związku z podniesieniem kwoty wolnej od podatku do 60 000 zł?
Jedną z zapowiedzi wyborczych obecnego rządu jest podniesienie kwoty wolnej od podatku. Od 2022 roku kwota ta wynosi 30 000 zł. Teraz miałaby się zmienić i zostać podniesiona do 60 000 zł. Zmiana ta będzie znacząca, szczególnie dla osób, które zastanawiają się, czy zmienić formę opodatkowania na przyszły rok.
Prace nad nowymi przepisami już w Sejmie
Do pierwszego czytania w Sejmie 7 lutego 2024 roku trafił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt zakłada podniesienie kwoty wolnej od podatku o 100%, tj. do kwoty 60 000 zł. Zmiana miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. Jakie korzyści przyniesie taka zmiana? I jak wpłynie na decyzje dotyczące wyboru formy opodatkowania?

60 000 zł kwoty wolnej od podatku — co się zmieni jeżeli zostanie podniesiona?

Kwota wolna od podatku od osób fizycznych skierowana jest wyłącznie do podatników rozliczających przychody wykazywane na rozliczeniu rocznym z urzędem skarbowym — PIT-36 lub PIT-37, opodatkowanym według skali podatkowej (na zasadach ogólnych). Kwota wolna od podatku nie dotyczy zatem przychodów opodatkowanych liniowo (PIT-36L), ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28), z kapitałów pieniężnych (PIT-38), czy ze zbycia nieruchomości (PIT-39). Stąd osoby, które rozliczają się podatkiem liniowym lub ryczałtem powinny skalkulować czy będzie opłacała im się skala podatkowa w nowej wersji.

Aktualnie skala podatkowa wygląda jak poniżej:

Wysokość dochodu uzyskanego w 2023 roku

Wartość podatku za 2024 rok

Do 30 000 zł

Pełne zwolnienie z PIT – 0 zł

Od 30 000 zł do 120 000 zł

12% od nadwyżki ponad 30 tys. zł (do przekroczenia drugiego progu podatkowego)

Powyżej 120 000 zł

10 800 zł + 32% z nadwyżki ponad 120 000 zł


Po zmianach wprowadzonych za sprawą Polskiego ładu aktualnie kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł. Jeżeli spełnią się zapowiedzi polityków, kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do 60 000 zł. Jak zatem mogłyby się zmienić wynagrodzenia po jej wprowadzeniu? I czy będzie opłacała się przedsiębiorcy?

Wysokość dochodu

Wartość podatku przy kwocie wolnej 60 000 zł

Do 60 000 zł

Pełne zwolnienie z PIT – 0 zł

Od 60 000 zł do 120 000 zł

12% od nadwyżki ponad 60 tys. zł (do przekroczenia drugiego progu podatkowego)

Powyżej 120 000 zł

7 200 zł + 32% z nadwyżki ponad 120 000 zł


Kwota wolna od podatku- zmiana od 1 stycznia 2024 ?

Wprowadzenie zmian w zakresie kwoty wolnej od podatku wymaga ustawy. Aktualnie politycy skierowali ustawę do I czytania w Sejmie. Jeżeli nowe przepisy zostaną uchwalone i zaczną obowiązywać z datą wsteczną od 1 stycznia 2024 roku wiele osób nie zapłaci w przyszły roku podatku. Zmiana kwoty wolnej od podatku będzie też znacząca dla osób zatrudnionych na umowę o pracę. Przede wszystkim osoby osiągające dochód w wysokości do 5 000 zł nie zapłacą podatku w ogóle. Przy dochodzie w wysokości 5 000 zł miesięcznie i więcej oszczędność wyniesie 3 600 zł.

Mniejszy podatek dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych, emerytów i pracowników
Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które wybiorą skalę podatkową jako formę opodatkowania zapłacą niższy podatek po podniesieniu kwoty wolnej od podatku 60 000 zł. Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, czy w formie karty podatkowej nie odczują żadnej zmiany. Dla nich bowiem wysokość kwoty wolnej od podatku pozostaje bez znaczenia. Na zmianie zyskają małżonkowie oraz emeryci. Jeżeli otrzymują emeryturę w wysokości do 5 000 zł, nie będzie ona opodatkowana. W przypadku, gdy przekracza ona tę kwotę, podatek będzie stosunkowo niższy.

Zmiana kwoty wolnej od podatku - kto zyska najwięcej?
Poza zwiększeniem kwoty wolnej od podatku nie jest przewidziana zmiana stawek, ani progów w skali podatkowej. Przy średnim dochodzie 8 000 zł miesięcznie podatek wyniesie 4 320 zł (obecnie 7 920 zł), przy 10 000 zł miesięcznie podatek wyniesie 7 200 zł (obecnie 10 800 zł), a przy 12 000 zł podatek wyniesie 14 880 zł (obecnie 18 480 zł). Warto też pamiętać, że pomimo obowiązywania kwoty wolnej, nie dotyczy ona składki zdrowotnej, którą należy odprowadzać od pierwszej zarobionej złotówki. Natomiast dla osób zobowiązanych do płacenia daniny solidarnościowej, wprowadzenie wyższej kwoty będzie miało symboliczny wpływ na wysokość obciążeń. Warto zatem rozważyć plusy i minusy zmiany formy opodatkowania, tym bardziej że jak na razie termin na zmianę zasad opodatkowania upływa 20 lutego 2024 rok.

Podsumowanie:
Jeżeli nie masz odpowiedniej wiedzy z zakresu księgowości, nie czujesz się na siłach aby samodzielnie prowadzić dokumentację i księgowość swojej firmy po prostu zleć to specjalistom, a Ty skup się na tym w czym jesteś najlepszy!!! Być może zaoszczędziłbyś kilkaset złotych miesięcznie, ale jedna kara, związany z tym stres i stracony czas na pewno przewyższą wielokrotnie Twoje oszczędności. Po prostu zadzwoń do nas, a my zajmiemy się prowadzeniem Twojej księgowości.

źródło artykułu: pit.pl