Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Wyrzucenie z kosztów niezapłaconych faktur zakupowych po upływie 90 dni od dnia terminu płatności

Co z nieopłaconymi fakturami po upływie 90 dni od dnia terminu płatności

O tym musi wiedzieć przedsiębiorca Jeżeli upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie i dana wierzytelność nie została zapłacona.

to podstawa obliczenia podatku:
-u sprzedawcy może być zmniejszona o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego, która nie została uregulowana lub zbyta,
-u nabywcy - podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego poprzez wyksięgowanie z kosztów.