Czy wszystkie kody GTU oznaczyłaś właściwie?

Czy wszystkie kody GTU oznaczyłaś właściwie?