Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Zmiany w podatkach 2020
 - jeden numer konta

Jeden rachunek do rozliczeń z fiskusem od 1.01.2020

Od 1 stycznia 2020 r. wszyscy podatnicy będą wpłacać PIT, CIT i VAT już tylko na swoje indywidualne konto podatkowe.

 Dzięki ustawie o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw - w tym ordynacji podatkowej - podatnicy i płatnicy będą się rozliczać z fiskusem za pośrednictwem własnych, indywidualnych rachunków bankowych. Początkowo rozwiązanie będzie dotyczyć tylko PIT, CIT oraz VAT a także należności nieopodatkowanych, mających charakter publicznoprawny, np. opłatę skarbową. Konta będą przypisane do każdego podatnika, a jeżeli jest on też jednocześnie płatnikiem, będzie korzystał z tego samego rachunku. Tylko do końca 2019 r każdy urząd skarbowy wciąż jeszcze będzie dysponował kilkoma numerami kont na wpłat konkretnych podatków, np. PIT, VAT, PCC). Z nowym rokiem, przepisy zlikwidują np. niedogodności wynikające ze zmiany zamieszkania lub siedziby podatnika. To wiązało się z modyfikacją numerów kont, na które musiał on wpłacać swoje podatki.

Dzięki ustawie o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw - w tym ordynacji podatkowej - podatnicy i płatnicy będą się rozliczać z fiskusem za pośrednictwem własnych, indywidualnych rachunków bankowych. Początkowo rozwiązanie będzie dotyczyć tylko PIT, CIT oraz VAT a także należności nieopodatkowanych, mających charakter publicznoprawny, np. opłatę skarbową.

Konta będą przypisane do każdego podatnika, a jeżeli jest on też jednocześnie płatnikiem, będzie korzystał z tego samego rachunku. Tylko do końca 2019 r każdy urząd skarbowy wciąż jeszcze będzie dysponował kilkoma numerami kont na wpłat konkretnych podatków, np. PIT, VAT, PCC). Z nowym rokiem, przepisy zlikwidują np. niedogodności wynikające ze zmiany zamieszkania lub siedziby podatnika. To wiązało się z modyfikacją numerów kont, na które musiał on wpłacać swoje podatki. Numer indywidualnego rachunku podatkowego będzie udostępniany za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Finansów, po podaniu identyfikatora podatkowego.

W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT będzie to numer PESEL. W przypadku pozostałych NIP. Resort chce w tym celu udostępnić specjalny formularz, który umożliwi sprawdzenie nowego numeru konta. Jeden numer "konta do wszystkiego" będzie można też w urzędzie skarbowym. Numer swym formatem ma przypominać numer rachunku bankowego i będzie zawierał:

sumę kontrolną;
numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku;
identyfikator podatkowy.

Rachunek nie będzie zawierał historii wpłat. Póki co, o saldzie rozliczeń trzeba zapytać fiskusa. Docelowo będzie je można sprawdzić, logując się na swój profil na Portalu Podatkowym – który zostanie utworzony w ramach projektu e-Urząd Skarbowy. Trzeba też wiedzieć, że fiskus na nowy rachunek nie będzie też dokonywał zwrotów nadpłaty. Będą one trafiać na rachunki bankowe zgłaszane przez podatników urzędom skarbowym.

Uwaga:
Zostanie zmodyfikowana zasada dotycząca zaliczania wpłat na zobowiązania podatkowe. Z wpłat w pierwszej kolejności będą pokrywane zaległości z najwcześniejszym terminem płatności – we wskazanym przez podatnika rodzaju podatku. Natomiast gdy zabraknie takiego wskazania - wpłata będzie zaliczana na poczet zaległości z najstarszym terminem płatności spośród wszystkich zaległości podatnika.