Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Kto zyska, a kto straci na zmianach w składce zdrowotnej?

Kto zyska, a kto straci na zmianach w składce zdrowotnej?

Już od stycznia 2025 roku planowane są istotne zmiany w sposobie opłacania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców. Policzyliśmy, kto zyska, a kto straci na zapowiadanych zmianach, i jak nowe zasady wpłyną na portfele przedsiębiorców w zależności od formy opodatkowania.
Na czwartkowej konferencji minister finansów Andrzej Domański wyjaśnił, że nowa propozycja nie tylko upraszcza zasady obliczania składki zdrowotnej, ale również obniża jej wysokość dla przedsiębiorców o niskich i średnich dochodach. Zmiany nie obejmą pracowników na etacie. 
W zależności od formy opodatkowania wysokość składki zdrowotnej będzie wyglądała następująco:

Skala podatkowa

Wysokość opłacanej składki zdrowotnej na skali podatkowej w 2025 roku

Wysokość dochodu 2024 etat/działalność - 9% nieodliczalne 2025 - stała składka dla przedsiębiorcy
Do 4242 zł 381,78 zł 310 zł
5000 zł 450,00 zł 310 zł
8 000 zł 720,00 zł 310 zł
12 000 zł 1 080,00 zł 310 zł
15 000 zł 1 350,00 zł 310 zł
20 000 zł 1 800,00 zł 310 zł
30 000 zł 2 700,00 zł 310 zł


Zgodnie z zapowiedziami przedstawionymi przez ministra finansów i minister zdrowia zasady opłacania nie będą wymagały dodatkowych rozliczeń czy ewidencji, ani płacenia składki od zbywanych środków trwałych. Wysokość składki będzie stała, niezależna od osiąganego dochodu dla przedsiębiorców, dla pracowników etatowych pozostanie bez zmiany. 

Karta podatkowa
Podatnicy opłacający kartę podatkową w 2025 roku zapłacą składkę w stałej wysokości, aktualnie opłacają ją w wysokości 381,78 zł od podstawy 4242,00 zł. Od 2025 roku zapłacą miesięcznie około 310 zł. Składka nie będzie odliczalna.

 

Podatek liniowy
W przypadku podatników płacących podatek liniowy aktualnie składka zdrowotna opłacana jest  w wysokości 4,9% od dochodu uzyskanego w miesiącu poprzednim (nie mniej niż 381,78 zł). Osoby płacące podatek liniowy mogą odliczyć od dochodu, jak i uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów do limitu. W 2024 roku został podniesiony do kwoty 11 600 zł. Od nowego roku podatnicy podatku liniowego zapłacą składkę zdrowotną na nowych zasadach.
Składka zdrowotna dla płacących podatek liniowy 
Dochód Składka zdrowotna
10 000 zł 490 zł
12 000 zł 588 zł
15 000 zł 735 zł
20 000 zł 980 zł
30 000 zł

1470 zł


Po zmianach podatnik opłacający podatek liniowy zapłaci składkę zdrowotną w kwocie 310 zł dla dochodu do ok. 15 648 zł*. Po przekroczeniu 2-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zapłaci 4,9 % od nadwyżki dochodu ponad 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Podatnicy osiągający wysokie dochody będą w wielu przypadkach płacić więcej niż dotychczas. Stracą też możliwość odliczania składki zdrowotnej w PIT. Składka zdrowotna od stycznia 2025 roku ma być opłacana przez przedsiębiorców płacących podatek liniowy na poniższych zasadach:

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców płacących podatek liniowy - zasady:
Dochód Składka zdrowotna
Do 2-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 9% z 75% minimalnego wynagrodzenia
Powyżej 2-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 4,9% od nadwyżki dochodu ponad 2-krotność

Przykładowe wyliczenie składki zdrowotnej dla podatników na podatku liniowym wyniesie:

1. Dla dochodu w wysokości 20 000 zł:
Składka zdrowotna dla przychodów do 2-krotności przeciętnego wynagrodzenia: 310 zł
Składka zdrowotna dla nadwyżki: 4,9% × (20 000 − 2 × 7824) = 374,68 zł
Całkowita składka zdrowotna: 310 + 374,68 = 684,68 zł

2. Dla dochodu w wysokości 30 000 zł:
Składka zdrowotna dla przychodów do 2-krotności przeciętnego wynagrodzenia: 310 zł
Składka zdrowotna dla nadwyżki: 4,9% × (30 000 − 2 × 7824) = 1121,08 zł
Całkowita składka zdrowotna: 310 + 1121,08 = 1431,08 zł

3. Dla dochodu w wysokości 40 000 zł:
Składka zdrowotna dla przychodów do 2-krotności przeciętnego wynagrodzenia: 310 zł
Składka zdrowotna dla nadwyżki: 4,9% × (40 000 − 2 × 7824) = 1873,48 zł
Całkowita składka zdrowotna: 310 + 1873,48 = 2183,48 zł

Podatnicy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Składka zdrowotna dla podatników na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych 
Przychód rocznyPodstawa wymiaru składkiMiesięczna składka zdrowotna
Do 60 000 zł60% przeciętnego wynagrodzenia419,46 zł
Od 60 000 zł do 300 000 zł100% przeciętnego wynagrodzenia699,11 zł
Powyżej 300 000 zł180% przeciętnego wynagrodzenia1 258,39 zł

Po zmianach od stycznia 2025 roku będą opłacać składkę zdrowotną na nowych zasadach:
Przychody miesięczne Składka zdrowotna
Do 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia Około 310 zł miesięcznie
Powyżej 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia + 3,5% od nadwyżki


Dla przychodu w wysokości 30 000 zł na ryczałcie składka zdrowotna będzie wynosić 310 zł. Po przekroczeniu kwoty 31 296 trzeba będzie zapłacić 3,5 % nadwyżki.
Dla przychodu w wysokości 45 000 zł na ryczałcie składka zdrowotna będzie składać się z dwóch części:

  1. Pierwsza część wyniesie 310 zł, zgodnie z minimalną składką dla przychodów nieprzekraczających 4-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.
  2. Druga część zostanie obliczona jako 3,5% od nadwyżki ponad 4-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Obliczenia dla tej części wyglądają następująco: 3,5 × (45000 − 31296) = 0,035 × 13704 = 479,64 zł
Dla przychodu 45 000 zł na ryczałcie składka zdrowotna wynosiłaby 310 zł (minimalna składka) + 479,64 zł (składka od nadwyżki), co daje 789,64 zł.
Według planowanych zmian w zasadach opłacania składki zdrowotnej zostanie uchylona możliwość odliczania (części) składek zdrowotnych w PIT. Nowe zasady opłacania składki zdrowotnej mają zacząć obowiązywać już od 1 stycznia 2025 roku.
*dla obliczeń przyjęto, że przeciętne wynagrodzenie wynosi 7824 zł 

Podsumowanie:
Jeżeli nie masz odpowiedniej wiedzy z zakresu księgowości, nie czujesz się na siłach aby samodzielnie prowadzić dokumentację i księgowość swojej firmy po prostu zleć to specjalistom, a Ty skup się na tym w czym jesteś najlepszy!!! Być może zaoszczędziłbyś kilkaset złotych miesięcznie, ale jedna kara, związany z tym stres i stracony czas na pewno przewyższą wielokrotnie Twoje oszczędności. Po prostu zadzwoń do nas, a my zajmiemy się prowadzeniem Twojej księgowości.

źródło artykułu:bankier.pl