Ministerstwo Finansów szykuje nowy podatek

Ministerstwo Finansów szykuje nowy podatek

Ministerstwo Finansów szykuje nowy podatek. Do budżetu wpadnie 217,5 miliona zł
Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad projektem ustawy o podatku od niektórych usług cyfrowych na bazie projektu dyrektywy Komisji Europejskiej.

 Ministerstwo Finansów ma zamiar wprowadzić podatek od niektórych usług cyfrowych, który miałby objąć największe firmy technologiczne idąc za Francją, która w ubiegłym tygodniu tzw. podatek GAFA (nazwa od pierwszych liter nazw spółek: Google, Amazon, Facebook, Apple). Komisja Europejska ma zamiar nałożyć podatek na firmy, których łączna kwota przychodów w skali światowej wykazywanych za dany rok podatkowy przekracza 750 mln euro, a jednocześnie łączna kwota podlegających opodatkowaniu przychodów uzyskanych przez podmiot w UE w ciągu roku przekracza 50 mln euro. W projekcie jest mowa o stawce podatku w wysokości 3%.

Koniec z “mikroskopijną stawką”. Budżet zyska 217,5 mln zł

Mateusz Morawiecki już w marcu mówił, że jeżeli ktoś w naszym pięknym kraju sprzedaje swoje produkty, usługi, to niech płaci od tego podatki, a nie rozlicza się minimalną, czasami mikroskopijną stawką

Polski rząd zapowiadał wprowadzenie opodatkowania przedsiębiorstw cyfrowych już na początku czerwca założeniach do budżetu na 2020 rok oraz w Aktualizacji Programu Konwergencji (APK), będącej częścią Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019 - 2022. Szacowano tam, że dochody pochodzące z tego podatku mogą w 2020 r. przynieść ok. 217,5 mln zł.

Opodatkowane przez KE mają być przychody wynikające ze świadczenia przez podmiot następujących usług: 

  • umieszczanie w serwisie internetowym reklamy skierowanej do użytkowników tego serwisu; 
  • udostępnianie użytkownikom wielostronnej usługi cyfrowej, która pozwala użytkownikom na wyszukiwanie innych użytkowników i wchodzenie z nimi w interakcje i który może także ułatwiać dokonywanie leżących u źródła dostaw towarów lub świadczenia usług bezpośrednio między użytkownikami.
  • przekazywanie zgromadzonych danych o użytkownikach, wygenerowanych w wyniku aktywności użytkowników w serwisach cyfrowych.

W związku z tym, że nie jest pewne, czy możliwe będzie wdrożenie efektywnego, długookresowego rozwiązania na forum międzynarodowym w dającym się przewidzieć horyzoncie czasowym, rozważane jest również wprowadzenie tzw. tymczasowego rozwiązania problemu opodatkowania cyfrowych modeli biznesowych w formie podatku od wybranych usług cyfrowych - poinformował w APK resort finansów.

 

źrodło:www.biznesinfo.pl