Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Nowa tarcza dla biznesu - szczegóły rozwiązań

Nowa tarcza dla biznesu - szczegóły rozwiązań

Dodatkowe świadczenie postojowe, zwolnienie z płacenia składek na ZUS, bezzwrotne dotacje w wysokości 5 tys. zł dla mikro- i małych firm oraz zwolnienie z opłaty targowej - to nowe rozwiązania dla zamkniętych przez rząd branż w związku z pandemią koronawirusa.

Nowa tarcza dla biznesu - szczegóły rozwiązań

Dodatkowe świadczenie postojowe, czyli "dopłata z budżetu państwa do utrzymania zatrudnienia w tych firmach" za listopad będzie przysługiwać, jeśli przychody firmy będą w październiku lub listopadzie niższe o co najmniej 40 proc. niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Świadczenie będzie pokrywane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Drugim rozwiązaniem jest zwolnienie z opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Zwolnienie to będzie przysługiwać, jeśli przychody firmy w listopadzie tego roku spadły o co najmniej 40 proc. względem listopada 2019 roku.

Kolejne rozwiązanie to 5 tysięcy złotych dotacji dla mikro- i małych firm w przypadku uzyskania w październiku lub listopadzie tego roku przychodów niższych o co najmniej 40 proc. niż rok wcześniej.

Plan rządu zakłada ponadto zawieszenie poboru opłaty targowej w 2021 roku. Dla gmin przewidziano rekompensatę za jej brak, zostanie ona pokryta ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID19. Projekt przewiduje zwrot dochodów w przypadku, gdy przekraczały one w danej gminie 10 tys. zł w 2019 roku.

Tarcza dla biznesu związana z drugą falą pandemii obejmie ponad 170 tys. firm i będzie kosztować 1,83 mld zł 

źródło artykułu: businessinsider.com.pl