Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Nowe zwolnienie z PIT

Nowe zwolnienie z PIT. Płatnicy czekają na oświadczenia zatrudnionych

Firmy zatrudniające lub współpracujące z osobami do 26. roku życia nadal będą potrącać zaliczki na podatek, chyba że podwładny złoży oświadczenie, że chce skorzystać z nowego zwolnienia od PIT.

 Już od sierpnia 2019 r. – wejdzie w życie nowe zwolnienie podatkowe dla przychodów z umowy o pracę, umów zleceń, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT). Preferencja obejmie przychody do wysokości 85 528 zł rocznie. A ponieważ będzie stosowana już od sierpnia br., więc w tym roku limit będzie liczony proporcjonalnie do okresu pozostałego do końca roku. W 2019 r. nie może więc przekroczyć kwoty 35 636,67 zł. Nadwyżka będzie opodatkowana na zasadach ogólnych (tj. według skali podatkowej).

źródło:https://podatki.gazetaprawna.pl