Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Obowiązek oznaczania MPP na fakturach

Obowiązek oznaczania MPP na fakturach

Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP lub split payment) to forma specjalnego przelewu, w którym kwota netto trafia na rachunek sprzedawcy, a kwota VAT na specjalny rachunek utworzony automatycznie przez bank przy rachunku sprzedawcy.

Zatem do dyspozycji sprzedającego pozostaje tylko kwota netto, natomiast kapitał zgromadzony na subkoncie VAT będzie mógł zostać wykorzystany dopiero przy opłacaniu zobowiązań podatkowych, ZUS oraz VAT z faktur kontrahentów.

KIEDY STOSOWAĆ MPP

Split payment nie jest obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorstw, które są czynnymi podatnikami VAT. Jeśli transakcja nie podlega obowiązkowemu MPP, to decyzja leży po stronie nabywcy, czy chce on swoje zobowiązanie uregulować z wykorzystaniem tego mechanizmu. Dostawca może zaznaczyć, że nie życzy sobie rozdzielonej płatności, wówczas powinno się uszanować taką prośbę.

Są jednak przypadki, w których MPP jest obowiązkowe. Dotyczy to transakcji, których przedmiotem są towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. „towary i usługi wrażliwe”) oraz wartość całej wystawionej faktury za te towary lub usługi przekracza 15 000 PLN. Wówczas kupujący ma obowiązek uiścić zapłatę za fakturę MPP, przy czym konieczność podzielenia płatności w takim przypadku dotyczy tylko zobowiązania z tytułu nabycia towarów lub usług wrażliwych. Pozostałą część można uregulować zwykłym przelewem, ale zastosowanie split paymentu do całej faktury także nie będzie błędem.

MPP NA FAKTURACH

1 lipca 2021 roku zniesiono konieczność oznaczania transakcji kwalifikujących się do obowiązkowego MPP w JPK_VAT, choć do końca 2021 pozostała możliwość wprowadzenia tej informacji zarówno w części sprzedażowej, jak i zakupowej. Nie dotyczy to jednak konieczności oznaczania MPP na fakturach.

Obowiązek ten nadal pozostaje w mocy, jednak teraz ma raczej funkcję ściśle informacyjną – sygnalizuje nabywcy, w jaki sposób powinien uregulować zapłatę za towary lub usługi. Zasada pozostaje taka sama, jak przy płatności – oznaczenie MPP stosuje się na fakturach, które obejmują przynajmniej jeden towar lub usługę z kategorii wrażliwych (zał. 15 ustawy o VAT), jeśli sumaryczna wartość faktury przekracza 15 000 PLN.

źródło: mddp-outsourcing.pl