Polska i Ukraina zacieśniają współpracę w walce z oszustami podatkowymi i celnymi

Polska i Ukraina zacieśniają współpracę w walce z oszustami podatkowymi i celnymi

„Aby walka z oszustami podatkowymi była skuteczna, potrzebna jest współpraca nie tylko w obrębie krajów UE, ale również tych spoza. Polska, jako lider rozwiązań w zakresie uszczelniania systemu podatkowego, chce wspierać Ukrainę w walce z nieuczciwością podatkową. Wymiana informacji i współpraca są niezbędne do osiągnięcia coraz lepszych wyników i dalszego ograniczania luki VAT" – powiedział minister Tadeusz Kościński.

 Luka VAT w Polsce ograniczona

Jeszcze w 2015 r. luka VAT w Polsce wynosiła 24 proc. potencjalnych wpływów, a już w 2019 r. spadła do ok. 12 proc. Kluczem do sukcesu okazały się wprowadzone nowe narzędzia uszczelniające. Split payment, pakiet paliwowy czy przewozowy, JPK VAT czy STIR – to tylko niektóre narzędzia, które istotnie przyczyniły się do spadku luki VAT w Polsce. Polski rząd wie jak skutecznie uszczelniać system podatkowy, dzięki czemu możemy być realnym wsparciem nie tylko dla członków UE, ale i dla państw spoza unijnych struktur.

Europejska solidarność podatkowa

Ważne dla dalszego zwiększania efektywności administracji podatkowej, również w Polsce, jest zapewnienie jej szybkiego dostępu do danych na temat obrotu pomiędzy państwami.

„Dzięki wymianie informacji na temat obrotu między krajami, również tych spoza UE, oraz transferowi technologii, służby skarbowe w Polsce i na Ukrainie będą działać szybciej i precyzyjniej. Skorzystają na tym nie tylko finanse publiczne, ale również uczciwe płacący podatki przedsiębiorcy, którzy toczą nierówną walkę  z oszustami podatkowymi" - zaznaczył wiceminister Jan Sarnowski.

Dobre praktyki na granicach

W trakcie spotkania z ukraińskim odpowiednikiem Krajowej Administracji Skarbowej, omówiono rozwiązania, które przyczynią się do usprawnienia pracy na wszystkich wspólnych przejściach granicznych. Poruszono kwestie wzajemnego przepływu informacji o sytuacjach kryzysowych na przejściach granicznych.

„Takie spotkania są niezwykle ważne w kontekście efektywnej komunikacji i wzajemnego zawiadamiania się o sytuacjach na przejściach granicznych” – podkreśliła szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska.

Dzisiejsze rozmowy to kolejny krok w zacieśnianiu współpracy z Ukrainą. W czerwcu odbyła się pierwsza rozmowa z przedstawicielami centralnej administracji skarbowej Ukrainy. Oba kraje zapowiedziały kontynuację współpracy w celu wymiany wiedzy, doświadczeń i technologii podatkowych.