Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2023 w praktyce

Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2023 w praktyce

Jako przedsiębiorca musisz doskonale znać przepisy dotyczące składek ZUS zarówno za siebie, jak i za zatrudnionych pracowników. Przypominamy, jakie terminy składek Cię obowiązują. Sprawdź też, czy możesz skorzystać z przysługujących Ci ulg? I najważniejsze - jakie są minimalne stawki.

W 2023 roku obowiązują trzy terminy płatności składek ZUS i przekazywania dokumentów rozliczeniowych:

 • do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 • do 15. dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną,
 • do 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek.

Składki ZUS (nie licząc składki zdrowotnej) wynoszą 1418,48 zł miesięcznie, czyli o 207,20 zł więcej niż w 2022 r. Zmiany w wysokości składek wprowadzone w 2023 roku są konsekwencją wzrostu wynagrodzenia minimalnego oraz przeciętnego. Wynagrodzenie minimalne to od 01.07.2023 r. kwota 3 600 zł brutto. Natomiast przeciętne wynagrodzenie brutto, od którego zależy wysokość składki zdrowotnej, wyniosła w lutym 2023 r. wg Głównego Urzędu Statystycznego 7 065,43 zł brutto.

Składka zdrowotna nie może być niższa od kwoty:

 • 314,10 zł -za miesiące od lutego 2023 r. do stycznia 2024 r.; tj. 9% podstawy wymiaru składki obliczonej od podstawy wymiaru składki 3.490 zł.

Przedsiębiorca zwolniony jest z opłacania składek na Fundusz Pracy za siebie, jeśli:

 • ma prawo do korzystania z preferencyjnych składek ZUS – w tym przypadku podstawa składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia brutto, czyli mniej niż wynagrodzenie minimalne,
 • ukończył 60. rok życia w przypadku mężczyzn lub 55. rok życia w przypadku kobiet,
 • ma inny, obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia społecznego (np. umowę o pracę), z którego osiąga wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego.

Również nie wszyscy przedsiębiorcy muszą decydować się na ubezpieczenie chorobowe (w niektórych przypadkach jest ono obligatoryjne). Kwotę 1316,54 zł plus składkę zdrowotną w wysokości 9% dochodu zapłacą osoby prowadzące własną działalność bez opłacania dobrowolnej składki chorobowej.

Składki ZUS dla nowych firm

Osoby zakładające działalność gospodarczą po raz pierwszy lub po co najmniej 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego jej zawieszenia, lub zakończenia, mogą przez pierwszych 6 miesięcy korzystać z tzw. ulgi na start. W tym czasie obowiązkowe jest tylko opłacanie składki zdrowotnej w wysokości 9% dochodu. Podczas kolejnych 2 lat przedsiębiorcy mogą korzystać ze składek preferencyjnych, których wysokość na 2023 r.

Po zakończeniu okresu, w którym płacono preferencyjne składki ZUS, można przejść na standardowe składki ZUS lub – jeśli spełnia się warunki – płacić Mały ZUS Plus.

Przypominamy, że od 1 lutego 2020 roku można płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne w ramach Małego ZUS Plus.

Dwa kluczowe warunki, które trzeba spełnić, żeby otrzymać ulgę, to:

 • przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez cały poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczyły 120 000 zł,
 • prowadzono działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych.

Nie można opłacać składek Mały ZUS Plus:

 • w pierwszym roku prowadzenia działalności,
 • jeśli spełnione są warunki do płacenia obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne, od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia.

Mały ZUS dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości.