Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Świadczenia chorobowe na nowych zasadach

Świadczenia chorobowe na nowych zasadach

Korekta sposobu ustalania okresu pobierania i podstawy wymiaru zasiłku czy zaostrzenie zasad utraty prawa do niego po ustaniu zatrudnienia to główne pomysły na uszczelnienie systemu?

 

Zmienione przepisy w tym zakresie w wejdą w życie 1.01.2022 r. Zasiłki oraz świadczenie rehabilitacyjne, do których prawo powstało lub powstanie przed tą datą, będą wypłacane w dotychczasowej wysokości i na starych zasadach – za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy.

Skrócenie czasu pobierania zasiłku po ustaniu zatrudnienia

Obecnie zasiłek chorobowy przysługuje przez czas niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy zasiłkowej, jednak nie dłużej niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni. Od nowego roku nie zmieni się maksymalny czas pobierania zasiłku chorobowego (okres zasiłkowy) w trakcie trwania ubezpieczenia chorobowego, a więc podczas zatrudnienia czy prowadzenia firmy (nadal będzie to 182/270 dni). Skróceniu do 91 dni ulegnie natomiast czas niezdolności do pracy (niemożności jej wykonywania) przypadający po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, za jaki będzie się należał zasiłek chorobowy (nowy art. 8 ust. 2 ustawy zasiłkowej).

źródło artykułu: rachunkowosc.com.pl