Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Szkolimy się - nowy kurs zaliczony

Szkolimy się - nowy kurs zaliczony

Tematyka kursu:

1.    Kasy on-line - ustawa z dnia 15 marca 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach:
a.    Nowy rodzaj kas fiskalnych;
b.    Grupy podatników objęte nowymi obowiązkami;
c.    Sposób fiskalizacji i przesyłania danych do Reprozytorium Ministerstwa Finansów;
d.    Przeglądy techniczne kas on-line;
e.    Nowe rozporządzenie dot. kas fiskalnych
f.    Brak NIPu na paragonie a wystawienie faktury.

2.    Nowy rejestr podatników VAT – projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:
a.    Scalenie dotychczasowych rejestrów podatników VAT czynnych;
b.    Rozszerzenie zakresu informacji ujawnianych w rejestrach;
c.    Rachunek bankowy w rejestrze – sankcje za brak dokonania płatności na wskazany
            w rejestrze rachunek;

3.    Brak deklaracji VAT -  projekt ustawy z 22.03.2019r., o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:
a.    Brak deklaracji VAT a nowy zakres przedmiotowy informacji JPK;
b.    Sankcje za niepoprawienie błędów w plikach JPK
c.    Nowy projekt rozporządzenia z 20.03.2019r. w zakresie informacji przekazywanych
            do organów podatkowych.

4.    Nowa matryca stawek VAT i WIS – projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa:
a.    Nowe zasady przyporządkowania towarów do stawek podatku;
b.    Wiążąca Informacja Stawkowa – tryb postępowania, opłaty i termin wydania;
c.    Pozostałe proponowane zmiany w stawkach podatku.
   
5.    Nowe zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności:
a.    Stanowisko Komisji Europejskiej w zakresie wprowadzenia w Polsce obligatoryjnej
            podzielonej płatności w latach 2019-2022;
b.    Zakres przedmiotowy objęty obligatoryjnym split-paymentem;
c.    Termin wejścia w życie nowych rozwiązań;
d.    Zasady dysponowania środkami na rachunku VAT.
 
6.    Pozostałe zmiany wchodzące w życie w II połowie 2019 roku:
a.    Zmiany związane z opodatkowaniem importu towarów – projekt ustawy z dnia
            20.03.2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń
            regulacyjnych;
b.    Zmiana przepisów dot. pierwszego zasiedlenia w podatku VAT i pozostałe zmiany zaproponowane projektem z dnia 06.09.2018r.
c.    Konsekwencje tzw. twardego Brexitu dla podatników sprzedających towary do Wielkiej Brytanii;
d.    Ulga przy niezapłaconych należnościach w podatku VAT – konsekwencje zmian ze stycznia 2019 roku;
e.    Zmiany w przepisach o zarządzie sukcesyjnym;