Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Wszystko, co musisz wiedzieć o kosztach uzyskania przychodu

Wakacje składkowe dla mikroprzedsiębiorców

Już w 2024 r. mikroprzedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tzw. wakacji składkowych, czyli rozwiązania zwalniającego od składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden wybrany miesiąc w trakcie danego roku. Składki za ten czas mają być opłacane przez państwo. Wakacje składkowe nie będą udzielane automatycznie, a przedsiębiorca będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nad nowelizacją, która została już przyjęta przez Sejm, pracuje obecnie Senat.

Co roku wraz ze wzrostem płacy minimalnej i prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców również rosną. W opinii publicznej jest to jeden z głównych problemów, z jakimi borykają się firmy, zwłaszcza te małe. Sejm w czwartek 9 maja 2024 roku przyjął projekt ustawy wprowadzającej tzw. "wakacje od ZUS" dla mikroprzedsiębiorców. Nowe przepisy mają na celu wsparcie tej grupy przedsiębiorców i ułatwienie im prowadzenia działalności.

Na czym mają polegać wakacje od ZUS?

Wakacje od ZUS to rozwiązanie, które ma odciążyć finansowo przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Zgodnie z założeniami będą oni mogli raz w roku nie płacić składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.
To dobrowolne rozwiązanie, z którego skorzystać mogą wszyscy mikroprzedsiębiorcy (w tym samozatrudnieni) zarejestrowani w CEIDG.

Na czym polegają wakacje składkowe?

 • Mikroprzedsiębiorca będzie mógł raz w roku wybrać dowolny miesiąc, w którym nie będzie musiał opłacać składek ZUS, Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego.
 • Składki za ten miesiąc zostaną pokryte z budżetu państwa.

Należy pamiętać, że rozwiązanie to nie obejmuje składek na ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to, że:

 • Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na skorzystanie z "wakacji składkowych", będą nadal zobowiązani do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w wybranym miesiącu.
 • Wysokość składek zdrowotnych nie ulegnie zmianie.
 • Termin płatności składek zdrowotnych pozostanie taki sam.

fas fa-info-circle
Wspólnicy spółek cywilnych również mogą skorzystać z "wakacji od ZUS", pod warunkiem, że spełniają wszystkie pozostałe kryteria uprawniające do tej ulgi.

Z tej ulgi nie będą mogli skorzystać ci, którzy wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. Ministerstwo Rozwoju tłumaczy, że takie ograniczenie ma na celu zapobieganie zjawisku "wypychania pracowników na samozatrudnienie. Chodzi o sytuacje, w których pracodawcy zmuszają swoich pracowników do rezygnacji z umowy o pracę i założenia działalności gospodarczej, aby uniknąć obowiązków pracowniczych.

Wakacje kredytowe a forma opodatkowania

Dobrą wiadomością dla mikroprzedsiębiorców jest to, że z "wakacji składkowych" będą mogli skorzystać niezależnie od wybranej formy rozliczania podatku dochodowego. Obejmuje to:

 • PIT: osoby rozliczające się na zasadach ogólnych, liniowych lub ryczałtem od przychodów z działalności gospodarczej.

 • Ryczałt od przychodów z działalności gospodarczej: osoby, które wybrały tę uproszczoną formę opodatkowania.

 • Karta podatkowa: osoby rozliczające się w ten sposób.

Ministerstwo Rozwoju informuje, że ulga w postaci "wakacji składkowych" dotyczy wyłącznie składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy, nie obejmując osób przez niego ubezpieczanych.

Wakacje od ZUS - korzyści

Koszt składek w tym miesiącu zostanie pokryty z budżetu państwa, co oznacza oszczędności dla firmy.
Ulga nie ma wpływu na:

 • Uprawnienie do zasiłku chorobowego: Nawet podczas "wakacji od ZUS" przedsiębiorca zachowuje prawo do zasiłku chorobowego, jeśli spełnia odpowiednie warunki.

 • Wysokość świadczeń emerytalno-rentowych: "Wakacje od ZUS" nie wpływają na wysokość przyszłych świadczeń emerytalno-rentowych.

Dodatkowe korzyści jakie daje to uprawnienie:

 • Brak konieczności zawieszania działalności: Podczas "wakacji od ZUS" firma może nadal funkcjonować normalnie. Przedsiębiorca może uzyskiwać przychody i wystawiać faktury.
 • Prosta procedura: Wniosek o "wakacje od ZUS" można złożyć online za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

"Wakacje od ZUS" to dobrowolna ulga, a nie obowiązek. Przedsiębiorca sam musi zdecydować, czy chce z niej skorzystać.

Wnioskowanie o wakacje od ZUS

Aby skorzystać z ulgi, konieczne będzie złożenie wniosku do ZUS. Wniosek będzie trzeba złożyć w miesiącu poprzedzającym wybrany miesiąc "wakacji składkowych". Szczegółowy formularz wniosku oraz instrukcja jego wypełniania zostaną udostępnione na stronie internetowej ZUS. Z "wakacji od ZUS" przedsiębiorcy będą mogli skorzystać już od października 2024 roku. Ważne jest, aby śledzić dalsze komunikaty ZUS i rządu w sprawie szczegółów tego nowego świadczenia.

Podsumowanie:
Jeżeli nie masz odpowiedniej wiedzy z zakresu księgowości, nie czujesz się na siłach aby samodzielnie prowadzić dokumentację i księgowość swojej firmy po prostu zleć to specjalistom, a Ty skup się na tym w czym jesteś najlepszy!!! Być może zaoszczędziłbyś kilkaset złotych miesięcznie, ale jedna kara, związany z tym stres i stracony czas na pewno przewyższą wielokrotnie Twoje oszczędności. Po prostu zadzwoń do nas, a my zajmiemy się prowadzeniem Twojej księgowości.

źródło: poradnikprzedsiebiorcy.pl