Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Wakacje składkowe z podpisem Prezydenta

Wakacje składkowe z podpisem Prezydenta

W dniu 7 czerwca br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 maja 2024 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Na podstawie regulacji wprowadzonych tą ustawą przedsiębiorcy będą mogli raz w roku skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii (www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/): "(...) Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać ze zwolnienie z opłacania składek za jeden miesiąc w każdym roku kalendarzowym na:

  • własne ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe i jeżeli wcześniej zostało zadeklarowane jego opłacanie - chorobowe,
  • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.
Wakacje dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy w odniesieniu do niego samego (nie do osób przez niego ubezpieczanych, np. współpracujących czy jego pracowników). Nie będą mogły z nich skorzystać osoby, które wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. Zastrzeżenie takie ma zapobiegać tzw. >>wypychaniu<< pracowników na samozatrudnienie.
Jest to rozwiązanie dobrowolne. Przedsiębiorca sam zdecyduje, czy i kiedy będzie chciał z niego skorzystać.
Wakacje nie będą miały wpływu na uprawnienie do skorzystania ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych. W okresie, w którym przedsiębiorca będzie podlegać zwolnieniu, składki na jego własne ubezpieczenia społeczne z tytułu wykonywanej działalności będą finansowane z budżetu państwa.

Podsumowanie:
Jeżeli nie masz odpowiedniej wiedzy z zakresu księgowości, nie czujesz się na siłach aby samodzielnie prowadzić dokumentację i księgowość swojej firmy po prostu zleć to specjalistom, a Ty skup się na tym w czym jesteś najlepszy!!! Być może zaoszczędziłbyś kilkaset złotych miesięcznie, ale jedna kara, związany z tym stres i stracony czas na pewno przewyższą wielokrotnie Twoje oszczędności. Po prostu zadzwoń do nas, a my zajmiemy się prowadzeniem Twojej księgowości.

źródło: gofin.pl