Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Wkrótce termin rozliczenia rocznej składki zdrowotnej!

Wkrótce termin rozliczenia rocznej składki zdrowotnej!

 

Przedsiębiorcy opłacający w minionym roku składkę na ubezpieczenie zdrowotne od przychodu lub dochodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej są zobowiązani dokonać jej rocznego rozliczenia w ramach deklaracji ZUS DRA za kwiecień 2024 roku.

Miesięczne składki zdrowotne są jedynie zaliczkami na roczną wysokość składki zdrowotnej. Zaliczki zapłacone w 2023 roku będą musiały zostać wykazane w rozliczeniu rocznym składki zdrowotnej. Rocznego rozliczenia składki zdrowotnej będą musieli dokonać przedsiębiorcy, którzy jako formę opodatkowania wybrali podatek liniowy, skalę podatkową lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Obowiązek sporządzenia rocznego rozliczenia składki zdrowotnej nie dotyczy jedynie osób, które rozliczały podatek na podstawie karty podatkowej. Rozliczenie roczne składki zdrowotnej składamy wraz z deklaracją ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 roku w terminie do 20 maja 2024 roku.

Na czym polega roczne rozliczenie składki zdrowotnej 2024?

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej polega na:

 • wyliczeniu kwoty rocznej składki zdrowotnej,
 • porównaniu jej z sumą zapłaconych wcześniej dwunastu składek miesięcznych,
 • ewentualnej dopłacie składki (gdy powstanie niedopłata).

Jakie są zasady rozliczenia kwoty rocznej składki zdrowotnej, zależnie od formy opodatkowania?

Zasady rozliczenia kwoty rocznej składki zdrowotnej są zbliżone dla podatku liniowego i skali podatkowej, natomiast odrębne w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podatek liniowy i skala podatkowa:

 • 4,9% rocznego dochodu – w przypadku liniowców, natomiast 9,0% rocznego dochodu – w przypadku skali podatkowej;
 • składka roczna nie może być niższa od kwoty rocznej składki minimalnej (12-krotność minimalnej miesięcznej składki zdrowotnej), czyli 3 769,20 PLN (12 x 314,10 PLN);
 • rok składkowy zaczyna się w lutym, a kończy się w styczniu kolejnego roku (dla rozliczenia 2023 uwzględniamy zatem składki zdrowotne zapłacone od 03/2023 roku do 02/2024 roku).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 • przychody poniżej 60 000 PLN – roczna składka wynosi 4 513,92 PLN (12 x 376,16 PLN);
 • przychody 60 000 – 300 000 PLN – roczna składka wynosi 7 523,16 PLN (12 x 626,93 PLN);
 • przychody powyżej 300 000 PLN – roczna składka wynosi 13 541,76 PLN (12 x 1 128,48 PLN);

w tym przypadku rok składkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym (dla rozliczenia 2023 uwzględniamy zatem składki zdrowotne zapłacone od 02/2023 roku do 01/2024 roku).

Jaki jest sposób rozliczania składki zdrowotnej?

Rozliczenie roczne składki zdrowotnej składamy wraz z deklaracją ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 roku w terminie do 20 maja 2024 roku, poprzez wypełnienie dodatkowej sekcji XII w deklaracji ZUS DRA lub w sekcji III.F raportu imiennego ZUS RCA. Kwotę ewentualnej dopłaty również należy uiścić w terminie do 20 maja 2024 roku.

W sytuacji, gdy przedsiębiorcy będzie przysługiwał zwrot nadpłaconych środków:

 • wniosek o zwrot nadpłaty zostanie wygenerowany automatycznie i pojawi się na koncie przedsiębiorcy na portalu PUE ZUS;
 • wniosek można tylko sprawdzić, podpisać lub wysłać w terminie do 1 czerwca 2024 r., a wtedy ZUS przekaże nadpłatę na rachunek bankowy w terminie do 1 sierpnia 2024 r.;
 • gdy do 1 czerwca 2024 r. wniosek nie zostanie wysłany, kwota nadpłaty zostanie przez ZUS zaliczona na poczet przyszłych składek ZUS.

Podsumowanie:
Jeżeli nie masz odpowiedniej wiedzy z zakresu księgowości, nie czujesz się na siłach aby samodzielnie prowadzić dokumentację i księgowość swojej firmy po prostu zleć to specjalistom, a Ty skup się na tym w czym jesteś najlepszy!!! Być może zaoszczędziłbyś kilkaset złotych miesięcznie, ale jedna kara, związany z tym stres i stracony czas na pewno przewyższą wielokrotnie Twoje oszczędności. Po prostu zadzwoń do nas, a my zajmiemy się prowadzeniem Twojej księgowości.

źródło artykułu:poradnikhr.blog