Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki małej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki małej

Zakres informacji zawartych we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego sporządzanego przez jednostki małe określa załącznik nr 5 do ustawy o rachunkowości. Należy podkreślić, iż zakres danych dotyczący wprowadzenia do sprawozdania finansowego zawarty w załącznikach nr 1, 4, 5 i 6 do ustawy o rachunkowości jest do siebie zbliżony.

W porównaniu do załącznika nr 1, we wprowadzeniu do sprawozdania jednostki małej nie ujawnia się informacji dotyczących przedmiotu podstawowej działalności (tj. nie podaje się numeru PKD), nie wskazuje się czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, oraz nie wskazuje się czy zostało sporządzone po połączeniu spółek. Z kolei jednostka mała we wprowadzeniu do sprawozdania zobligowana jest wskazać zastosowane uproszczenia przewidziane dla tych jednostek.

Przykład wypełnienia poszczególnych elementów druku wprowadzenia do sprawozdania finansowego jednostki małej, sporządzonego w Programie DRUKI Gofin, prezentujemy w Zeszytach Metodycznych Rachunkowości nr 2 z 2021 r.

 

źródło artykułu: gofin.pl