Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Wyłączenie podzielonej płatności tylko przy kompensacie kodeksowej?

Wyłączenie podzielonej płatności tylko przy kompensacie kodeksowej?

Wyłączenie podzielonej płatności tylko przy kompensacie kodeksowej?

 Od listopada 2019 wchodzą w życie przepisy dotyczące obowiązkowej podzielonej płatności przy dostawach towarów i usługach wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Prawodawca zastrzegł przy tym (dość nieporadnie ale jednak), że dotyczy to tych dostaw i usług, które zostały udokumentowane fakturami, które opiewają na łączną kwotę brutto wyższą niż 15.000 zł (w tym na czynność spoza załącznika nr 15).

W nowododanych przepisach ustawodawca zamieścił zastrzeżenie, że podzielona płatność nie ma zastosowania przy kompensacie dokonanej w trybie art. 498 KC.

Niby zapis ma charakter oczywisty, a jednak ustawodawca nie ustrzegł się od błędu.

Według bowiem takiej regulacji, przy wnioskowaniu a contrario, podzielona płatność musi mieć zastosowanie jeżeli kompensata jest dokonywana w trybie innym niż określony w art. 498 KC. Chodzi o tzw. kompensatę umowną, w ramach której mogą być wygaszane należności niewymagalne. Według regulacji ustawy o VAT w przypadku takich, gdy spełnione są pozostałe warunki (przedmiot i wartość w fakturze) konieczne jest zastosowanie podzielonej płatności. Pytanie tylko jak zastosować split payment przy kompensacie…

źródło:https://podatkowcy.pl/