Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Gospodarka Polski Stefana Batorego w porównaniu z obecną. O ile mniejsze było wtedy PKB?

Gospodarka Polski Stefana Batorego w porównaniu z obecną. O ile mniejsze było wtedy PKB?

Jak duża była gospodarka Polski w XVI stuleciu? Co składało się na ówczesny dochód narodowy? I o ile mniejsza była gospodarka państwa rządzonego przez Stefana Batorego od gospodarki Polski kierowanej przez Mateusza Morawieckiego?

Odpowiedzialność wspólnika względem spółki z o.o.

Odpowiedzialność wspólnika względem spółki z o.o.

Wielu wspólników występujących w spółkach z ograniczoną  odpowiedzialnością na zasadzie udziałowca, czy też nie,  nie  jest do końca świadomych swoich praw, a zarazem obowiązków, co niestety ale w wielu przypadkach pociąga ich do odpowiedzialności względem osoby prawnej, jaką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Od czerwca wyższe limity dorabiania do emerytury i renty

Od czerwca wyższe limity dorabiania do emerytury i renty

Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, a dorabiają do emerytury lub renty, muszą sprawdzać, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia. Od 1 czerwca 2020 roku limity będą wyższe niż w poprzednim kwartale. Przychody do 3732,10 zł miesięcznie nie wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty.

Stanowisko KIS w sprawie paragonów i faktur z aptek budzi wątpliwości

Stanowisko KIS w sprawie paragonów i faktur z aptek budzi wątpliwości

Pod koniec czerwca opublikowana została interpretacja indywidualna wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w sprawie wystawienia w aptece faktury na podstawie paragonu, na kwotę niższą niż 450 zł. Wiele osób ma wątpliwości dotyczące stosowania interpretacji. Przedstawiamy zatem stanowisko eksperta w tej kwestii.

Import towarów rozliczany od 1 lipca 2020 r. w deklaracji podatkowej

Import towarów rozliczany od 1 lipca 2020 r. w deklaracji podatkowej

Podatnicy, którzy nie spełniają warunków do korzystania z możliwości rozliczania podatku VAT od importu towarów w deklaracji, są zmuszeni do zapłaty podatku VAT w terminie 10 dni, licząc od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych. Większość państw członkowskich oferuje możliwość odroczonej płatności VAT od importowanych towarów, czyli na ogólnych zasadach rozliczania podatku VAT. Aby zwiększyć wolumen i wartość importu towarów odprawianych w polskich portach przeładunkowych, ustawodawca zdecydował się wprowadzić zmiany w ustawie o VAT.

Sto lat polskiego prawa rachunkowości

Sto lat polskiego prawa rachunkowości

Przypadająca w tym roku setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest sprzyjającą okazją do podsumowań, przeglądów i ocen rozwoju w różnych obszarach, w tym prawa gospodarczego. Celem niniejszego opracowania jest przegląd regulacji prawnych dotyczących rachunkowości[1], obowiązujących w Polsce w minionym stuleciu. Nie ulega wątpliwości, że rozwiązania prawne musiały nadążać za zmianami zachodzącymi w gospodarce i dostosowywać się do nich.

ZUS zapowiada kontrole w przedsiębiorstwach korzystających z tarcz antykryzysowych

ZUS zapowiada kontrole w przedsiębiorstwach korzystających z tarcz antykryzysowych

Po wygaśnięciu pandemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiada szerokie badania i kontrole przedsiębiorstw korzystających z elementów osłony gospodarki wprowadzonych przez rząd w ramach przeciwdziałaniu niepożądanych skutków czasowego zamknięcia gospodarki. Pierwsza tarcza antykryzysowa została uchwalona 31 marca 2020 roku, a kolejne odpowiednio 18 kwietnia, 16 maja i 24 czerwca.

Woda dla pracowników w kosztach

Woda dla pracowników w kosztach

W okresie letnim wiele firm decyduje się na zapewnienie pracownikom dodatkowo wody pitnej, pomimo że mają oni jednocześnie możliwość korzystania z wodociągu. Coraz częściej w tym celu dzierżawią lub nabywają dystrybutory wody, których oferta rynkowa jest coraz szersza.

Polska i Ukraina zacieśniają współpracę w walce z oszustami podatkowymi i celnymi

Polska i Ukraina zacieśniają współpracę w walce z oszustami podatkowymi i celnymi

„Aby walka z oszustami podatkowymi była skuteczna, potrzebna jest współpraca nie tylko w obrębie krajów UE, ale również tych spoza. Polska, jako lider rozwiązań w zakresie uszczelniania systemu podatkowego, chce wspierać Ukrainę w walce z nieuczciwością podatkową. Wymiana informacji i współpraca są niezbędne do osiągnięcia coraz lepszych wyników i dalszego ograniczania luki VAT" – powiedział minister Tadeusz Kościński.

Estoński CIT

Estoński CIT

W 2021 r. w Polsce zacznie obowiązywać estoński CIT. To nowoczesny sposób opodatkowania, który promuje inwestycje i minimalizuje formalności przy rozliczeniu podatków.