Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Kwoty wolne od potrąceń w 2021 r.

Kwoty wolne od potrąceń w 2021 r.

Przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę zasadniczo obowiązuje pozostawienie pracownikowi kwoty wolnej od potrąceń. Tylko należności alimentacyjne potrąca się bez jej stosowania. Podstawę do ustalenia kwot wolnych od potrąceń stanowi wynagrodzenie minimalne obowiązujące w danym roku kalendarzowym.

Składka zdrowotna 2021: ile ostatecznie wynosi?

Składka zdrowotna 2021: ile ostatecznie wynosi?

Wiadomo już, ile oficjalnie wynosi składka zdrowotna w 2021. Prezes GUS podał potrzebne dane.

Świadectwo pracy i inne dokumenty dla odchodzącego pracownika

Świadectwo pracy i inne dokumenty dla odchodzącego pracownika

Definitywne zakończenie stosunku pracy wiąże się po stronie pracodawcy z obowiązkiem wydania pracownikowi określonych dokumentów. Jednym z najważniejszych jest świadectwo pracy, potwierdzające okres zatrudnienia. Istotna dla pracownika jest również informacja o okresie przechowywania jego dokumentacji pracowniczej. Pracodawca, w zależności od sytuacji, może też być zobligowany do wydania innych dokumentów.

Testy na obecność koronawirusa dla pracowników a prawo do odliczenia VAT

Testy na obecność koronawirusa dla pracowników a prawo do odliczenia VAT

W związku z panującą epidemią zakład pracy chronionej (czynny podatnik VAT) planuje zakupić pracownikom (osobom niepełnosprawnym) usługę wykonania testów w kierunku obecności koronawirusa lub usługę szczepień ochronnych przeciw grypie. Wydatki te będą finansowane ze środków ZFRON i faktura będzie wystawiona na firmę. Czy od takich wydatków firma będzie mogła odliczyć podatek VAT?

ZUS od wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prokurenta

ZUS od wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prokurenta

Obowiązkowi ubezpieczeń społecznych w ZUS podlega osoba, która posiada określony tytuł do tych ubezpieczeń, wymieniony przez ustawodawcę w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Wśród tytułów powodujących obowiązek tych ubezpieczeń nie określono jednak osoby powołanej mocą przepisów K.s.h. do pełnienia funkcji prokurenta i otrzymującej z tego tytułu wynagrodzenie. Takiej osoby z tytułu pełnienia tej funkcji nie zgłasza więc się do ubezpieczeń społecznych.

Limit dobrowolnej składki chorobowej w 2021 r.

Limit dobrowolnej składki chorobowej w 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. wzrosła kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Wynosi ona 5.259 zł.

Od stycznia 2021 r. trzeba będzie rejestrować w ZUS umowy o dzieło

Od stycznia 2021 r. trzeba będzie rejestrować w ZUS umowy o dzieło

>ZUS w komunikacie przesłanym PAP przypomina, że umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazać w specjalnym formularzu RUD (zgłoszenie umowy o dzieło). Należy go złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. Formularz można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Ważne zmiany w podatku dochodowym w 2021 r.

Ważne zmiany w podatku dochodowym w 2021 r.

Jak już wielokrotnie informowaliśmy, w przyszłym roku ma wejść w życie szereg zmian przepisów CIT/PIT, mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Przedłużono również niektóre preferencje podatkowe związane z COVID-19, przy czym część z tych regulacji ma dotyczyć jeszcze bieżącego roku.

Zasady załatwiania spraw podatkowych przez internet

Zasady załatwiania spraw podatkowych przez internet

Poradnik w formie pdf odnośnie podstawowych zasad załatwiania spraw urzędowych i podatkowych przez dostępne platformy internetowe.
Zapraszamy do pobrania.

Wymiar czasu pracy w 2021 r. dla pracowników zatrudnionych na część etatu

Wymiar czasu pracy w 2021 r. dla pracowników zatrudnionych na część etatu

Nie wszyscy pracownicy świadczą pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Wielu z nich jest zatrudnionych na część etatu, co skutkuje niższą liczbą godzin do przepracowania w miesiącu. Wymiar czasu pracy takich pracowników oblicza się w ten sam sposób, jak dla pracowników pełnoetatowych, tylko uzyskane wyniki obniża proporcjonalnie do wielkości etatu niepełnoetatowca.