Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Składać informację MDR-3 czy nie?

Składać informację MDR-3 czy nie?

Składać informację MDR-3 czy nie? Nadgorliwość promotorów, to kłopot dla korzystających

Zwolnienie z PIT dla młodych - wzór oświadczenia

Zwolnienie z PIT dla młodych - wzór oświadczenia

Od 1 sierpnia obowiązują przepisy ustawy o PIT wprowadzające zwolnienie z podatku dochodów pracowników i zleceniobiorców, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Ministerstwo Finansów przygotowało przykładową treść oświadczenia, które osoby do 26. roku życia mogą złożyć płatnikom (pracodawcom lub zleceniodawcom), aby ci nie pobierali zaliczek na PIT. Płatnik, który otrzyma oświadczenie od pracownika bądź zleceniobiorcy, nie będzie pobierać zaliczek na podatek najpóźniej od kolejnego miesiąca, w którym otrzymał oświadczenie (nie dłużej jednak niż do końca miesiąca, w którym przychody z pracy uzyskane od tego płatnika w 2019 r. podlegały zwolnieniu od podatku (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT).

Ministerstwo Finansów szykuje nowy podatek

Ministerstwo Finansów szykuje nowy podatek

Ministerstwo Finansów szykuje nowy podatek. Do budżetu wpadnie 217,5 miliona zł
Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad projektem ustawy o podatku od niektórych usług cyfrowych na bazie projektu dyrektywy Komisji Europejskiej.

Złożenie sprawozdania finansowego
 przez obcokrajowca

Złożenie sprawozdania finansowego
 przez obcokrajowca

Składanie sprawozdań finansowych przez obcokrajowców często wiąże się z komplikacjami. Ze względu na zmiany, które zostały wprowadzone w 2018 roku, każdy z nich w celu złożenia sprawozdania do KRS będzie musiał uzyskać numer PESEL.

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem zawierającym informacje na temat rocznego wyniku finansowego danej firmy. Obowiązek jego przygotowania obejmuje:

spółki funkcjonujące jako osoby prawne
spółki osób fizycznych
jednoosobowe firmy

Pracownicze koszty uzyskania przychodów - zmiany od 1 października 2019 r.

Pracownicze koszty uzyskania przychodów - zmiany od 1 października 2019 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Szkolimy się - nowy kurs zaliczony

Szkolimy się - nowy kurs zaliczony

Jako profesjonaliści musimy być na bieżąco. W dniu 12-7-2019 braliśmy udział w szkoleniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych Polskich oddział we Włocławku. Temat szkolenia - Przedstawienie i omówienie wchodzących w życie przepisów podatku VAT w 2019r.

Podatnicy mogą już korzystać z nowego wzoru informacji VAT-23

Podatnicy mogą już korzystać z nowego wzoru informacji VAT-23

Od 1 czerwca 2019 r. obowiązuje nowy wzór informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu VAT-23. Wprowadzone zmiany mają częściowo techniczny charakter, zaś ze starszych druków, według dotychczasowego wzoru, podatnikom nadal wolno korzystać do końca bieżącego roku.

Nowe zwolnienie z PIT

Nowe zwolnienie z PIT. Płatnicy czekają na oświadczenia zatrudnionych

Firmy zatrudniające lub współpracujące z osobami do 26. roku życia nadal będą potrącać zaliczki na podatek, chyba że podwładny złoży oświadczenie, że chce skorzystać z nowego zwolnienia od PIT.

Rekordzistka pobiera miesięcznie prawie 80 tys. zł zasiłku macierzyńskiego

Rekordzistka pobiera miesięcznie prawie 80 tys. zł zasiłku macierzyńskiego

78 577,50 złotych - tyle wynosi najwyższy miesięczny zasiłek macierzyński, jaki pobierany jest w Polsce. Rekordzistka, która go otrzymuje, mieszka w Warszawie.