Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Czynny żal w 2022 roku

Czynny żal w 2022 roku

Jak wynika z uchwalonych przepisów Polskiego Ładu postulaty Rzecznika MŚP zostały uwzględnione...

Rząd ukrył w Polskim Ładzie pułapkę. Składka zdrowotna od przychodu, a nawet straty

Rząd ukrył w Polskim Ładzie pułapkę. Składka zdrowotna od przychodu, a nawet straty

Kosztu towaru zakupionego w 2021 roku nie będzie można uwzględnić przy obliczaniu należnej składki zdrowotnej w 2022. W rezultacie przedsiębiorcy zapłacą ją w niektórych przypadkach nie od dochodu, lecz od całkowitego przychodu ze sprzedaży, a więc wartości zbytych produktów.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego osób pełniących funkcję na mocy aktu powołania

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego osób pełniących funkcję na mocy aktu powołania

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA, z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 22 50.  Sygnalizujemy, że projekt rozporządzenia przewidywał inny kod (22 40).

Polski Ład. Co zrobić, by stracić jak najmniej?

Polski Ład. Co zrobić, by stracić jak najmniej?

Co zrobić, by ograniczyć straty związane z podatkową rewolucją w Polskim Ładzie? "Złotej rady" nie ma – dlatego ekspert z firmy Grant Thornton przedstawia wyliczenia na podstawie konkretnych przypadków.

Dziennik Ustaw z 23 listopada 2021 r.

Dziennik Ustaw z 23 listopada 2021 r.

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która z pewnymi wyjątkami wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

"Czynny żal" w przypadku korekty JPK_V7M

"Czynny żal" w przypadku korekty JPK_V7M

Muszę dokonać korekty części ewidencyjnej i deklaracyjnej JPK_V7M za wrzesień 2021 r. Czy powinienem w związku z tym złożyć "czynny żal"?

Rodzinny kapitał opiekuńczy

Rodzinny kapitał opiekuńczy

Z dniem 1 stycznia 2022 r. ma wejść w życie ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Za jej sprawą rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci, z których to młodsze nie ukończyło jeszcze 36.

Zwolnienie niektórych przychodów ze składek ZUS

Zwolnienie niektórych przychodów ze składek ZUS

Często jest tak, że uzyskany przez ubezpieczonego, np. pracownika, przychód ze stosunku pracy stanowi dla niego podstawę wymiaru składek ZUS. Po spełnieniu określonych warunków może on być jednak zwolniony z obciążeń składkowych.

Zmiany w rocznych PIT-ach za 2021 r.

Zmiany w rocznych PIT-ach za 2021 r.

Polski Ład wprowadza szereg zmian do ustaw podatkowych, w tym najwięcej do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie wszystkie jednak zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2022 r. - część z nich znajdzie już zastosowanie w rocznych PIT-ach za 2021 r.

Składka zdrowotna członków zarządu od 1 stycznia 2022 r.

Składka zdrowotna członków zarządu od 1 stycznia 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. wynagrodzenie członków zarządu pełniących swą funkcję na podstawie powołania będzie pomniejszane o składkę na ubezpieczenie zdrowotne. To efekt zmian wprowadzonych przez Polski Ład do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.