Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Świadczenia chorobowe na nowych zasadach

Świadczenia chorobowe na nowych zasadach

Korekta sposobu ustalania okresu pobierania i podstawy wymiaru zasiłku czy zaostrzenie zasad utraty prawa do niego po ustaniu zatrudnienia to główne pomysły na uszczelnienie systemu?

Nowe propozycje składki zdrowotnej w założeniach Polskiego Ładu

Nowe propozycje składki zdrowotnej w założeniach Polskiego Ładu

W dniu wczorajszym Premier Morawiecki poinformował, że projekt ustawy tzw. Polski Ład został przyjęty przez rząd. Jedna z zapowiadanych zmian która wywołuje chyba największe zainteresowanie i kontrowersje - wzrost składki zdrowotnej.

Kiedy ująć w VAT fakturę korygującą zakupy?

Kiedy ująć w VAT fakturę korygującą zakupy?

Czynny podatnik VAT powinien zwracać szczególną uwagę na właściwe ewidencjonowanie podatku od towarów i usług. W przypadku naliczonego VAT istotną rolę odgrywa nie tylko jego odliczenie w odpowiednim okresie rozliczeniowym, ale także poprawne skorygowanie tego odliczenia w przypadku uzyskania faktury korygującej zakup. W jakim okresie należy ująć taki dokument w rejestrze zakupu oraz w pliku JPKV7/K?

Nowy wiek emerytalny w Polsce. Kolejne zmiany w emeryturach w 2021 roku?

Nowy wiek emerytalny w Polsce. Kolejne zmiany w emeryturach w 2021 roku?

Już w 2021 roku obowiązywać będzie nowy wiek emerytalny w Polsce? Wszystko to za sprawą prezydenta Andrzeja Dudy, który jeszcze w czasie swojej pierwszej kampanii wyborczej w 2015 roku obiecywał emerytury stażowe. Jeżeli zostaną wprowadzone, o przejściu na emeryturę nie będzie decydować wiek, tylko staż pracy.

Odpowiedź z Ministerstwa Finansów na pismo SKwP z 30 kwietnia 2021 r

Odpowiedź z Ministerstwa Finansów na pismo SKwP z 30 kwietnia 2021 r

30 kwietnia br. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wystąpiło do ministra finansów z wnioskiem o przedłużenie terminów - Nadzwyczajna kumulacja obowiązków księgowych. Poniżej odpowiedź Ministerstwa Finansów z 18 lipca 2021 roku.

8 tys. zł ma wynosić limit transakcji gotówkowych. Koniec gotówki w obiegu biznesowym?

8 tys. zł ma wynosić limit transakcji gotówkowych. Koniec gotówki w obiegu biznesowym?

Ministerstwo Finansów szykuje kolejny pakiet uszczelniający podatki. Jeśli nowe przepisy, które są projektowane w Polskim Ładzie, wejdą w życie, sprzedaż za gotówkę pomiędzy firmami nie będzie mogła przekraczać 8 tysięcy złotych na jednej fakturze.

Zmiany w KRS od 1 lipca 2021

Zmiany w KRS od 1 lipca 2021

Od 1 lipca 2021 nastąpi elektronizacja wszystkich wniosków składanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Od tego dnia jedyną możliwą formą składania wniosków, będzie forma elektroniczna.

Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników z kasami on-line

Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników z kasami on-line

Od 1 lipca 2021 r. mocą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz. U. poz. 1059) kolejna grupa podatników będzie zobowiązana do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy pomocy kas on-line.

Kiedy składać "czynny żal" w związku z korektą JPK_VAT?

Kiedy składać "czynny żal" w związku z korektą JPK_VAT?

"Czynny żal" pozwala uniknąć grzywny za przekazanie nierzetelnie lub wadliwie sporządzonej ewidencji w JPK_VAT. Takie zawiadomienie składa podatnik lub osoba zajmująca się jego sprawami finansowymi. Wykluczone jest powierzenie podpisania i złożenia "czynnego żalu" pełnomocnikowi.

Limit przychodów na potrzeby stosowania 9% stawki CIT w 2021 r.

Limit przychodów na potrzeby stosowania 9% stawki CIT w 2021 r.

Jesteśmy spółką z o.o. i posiadamy w 2021 r. status małego podatnika dla celów CIT. Możemy w tym roku stosować 9% stawkę CIT, dopóki nasze przychody nie przekroczą równowartości 2.000.000 euro. Czy limit ten jest kwotą netto, czy brutto?