Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Jak długo można być na zwolnieniu lekarskim?

Jak długo można być na zwolnieniu lekarskim?

Pracownikowi, który otrzymał zwolnienie lekarskie, przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Na zwolnieniu można maksymalnie przebywać przez 182 dni. Możliwe jest także wydłużenie tego okresu. Sprawdź, na jak długo i w jakich przypadkach? Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi przebywającemu długo na zwolnieniu lekarskim?

Gospodarka Polski Stefana Batorego w porównaniu z obecną. O ile mniejsze było wtedy PKB?

Gospodarka Polski Stefana Batorego w porównaniu z obecną. O ile mniejsze było wtedy PKB?

Jak duża była gospodarka Polski w XVI stuleciu? Co składało się na ówczesny dochód narodowy? I o ile mniejsza była gospodarka państwa rządzonego przez Stefana Batorego od gospodarki Polski kierowanej przez Mateusza Morawieckiego?

Odpowiedzialność wspólnika względem spółki z o.o.

Odpowiedzialność wspólnika względem spółki z o.o.

Wielu wspólników występujących w spółkach z ograniczoną  odpowiedzialnością na zasadzie udziałowca, czy też nie,  nie  jest do końca świadomych swoich praw, a zarazem obowiązków, co niestety ale w wielu przypadkach pociąga ich do odpowiedzialności względem osoby prawnej, jaką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Od czerwca wyższe limity dorabiania do emerytury i renty

Od czerwca wyższe limity dorabiania do emerytury i renty

Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, a dorabiają do emerytury lub renty, muszą sprawdzać, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia. Od 1 czerwca 2020 roku limity będą wyższe niż w poprzednim kwartale. Przychody do 3732,10 zł miesięcznie nie wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty.

Stanowisko KIS w sprawie paragonów i faktur z aptek budzi wątpliwości

Stanowisko KIS w sprawie paragonów i faktur z aptek budzi wątpliwości

Pod koniec czerwca opublikowana została interpretacja indywidualna wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w sprawie wystawienia w aptece faktury na podstawie paragonu, na kwotę niższą niż 450 zł. Wiele osób ma wątpliwości dotyczące stosowania interpretacji. Przedstawiamy zatem stanowisko eksperta w tej kwestii.

Import towarów rozliczany od 1 lipca 2020 r. w deklaracji podatkowej

Import towarów rozliczany od 1 lipca 2020 r. w deklaracji podatkowej

Podatnicy, którzy nie spełniają warunków do korzystania z możliwości rozliczania podatku VAT od importu towarów w deklaracji, są zmuszeni do zapłaty podatku VAT w terminie 10 dni, licząc od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych. Większość państw członkowskich oferuje możliwość odroczonej płatności VAT od importowanych towarów, czyli na ogólnych zasadach rozliczania podatku VAT. Aby zwiększyć wolumen i wartość importu towarów odprawianych w polskich portach przeładunkowych, ustawodawca zdecydował się wprowadzić zmiany w ustawie o VAT.

Sto lat polskiego prawa rachunkowości

Sto lat polskiego prawa rachunkowości

Przypadająca w tym roku setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest sprzyjającą okazją do podsumowań, przeglądów i ocen rozwoju w różnych obszarach, w tym prawa gospodarczego. Celem niniejszego opracowania jest przegląd regulacji prawnych dotyczących rachunkowości[1], obowiązujących w Polsce w minionym stuleciu. Nie ulega wątpliwości, że rozwiązania prawne musiały nadążać za zmianami zachodzącymi w gospodarce i dostosowywać się do nich.

ZUS zapowiada kontrole w przedsiębiorstwach korzystających z tarcz antykryzysowych

ZUS zapowiada kontrole w przedsiębiorstwach korzystających z tarcz antykryzysowych

Po wygaśnięciu pandemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiada szerokie badania i kontrole przedsiębiorstw korzystających z elementów osłony gospodarki wprowadzonych przez rząd w ramach przeciwdziałaniu niepożądanych skutków czasowego zamknięcia gospodarki. Pierwsza tarcza antykryzysowa została uchwalona 31 marca 2020 roku, a kolejne odpowiednio 18 kwietnia, 16 maja i 24 czerwca.

Woda dla pracowników w kosztach

Woda dla pracowników w kosztach

W okresie letnim wiele firm decyduje się na zapewnienie pracownikom dodatkowo wody pitnej, pomimo że mają oni jednocześnie możliwość korzystania z wodociągu. Coraz częściej w tym celu dzierżawią lub nabywają dystrybutory wody, których oferta rynkowa jest coraz szersza.

Polska i Ukraina zacieśniają współpracę w walce z oszustami podatkowymi i celnymi

Polska i Ukraina zacieśniają współpracę w walce z oszustami podatkowymi i celnymi

„Aby walka z oszustami podatkowymi była skuteczna, potrzebna jest współpraca nie tylko w obrębie krajów UE, ale również tych spoza. Polska, jako lider rozwiązań w zakresie uszczelniania systemu podatkowego, chce wspierać Ukrainę w walce z nieuczciwością podatkową. Wymiana informacji i współpraca są niezbędne do osiągnięcia coraz lepszych wyników i dalszego ograniczania luki VAT" – powiedział minister Tadeusz Kościński.