Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Nowy impuls dla rozwoju gospodarki. Nowela budżetu 2020

Nowy impuls dla rozwoju gospodarki. Nowela budżetu 2020

20 sierpnia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020. Po nowelizacji, dochody budżetu państwa wyniosą 398,7 mld zł i będą niższe od zaplanowanych o 36,7 mld zł, a wydatki 508,0 mld (o 72,7 mld więcej od zakładanych). 109,3 mld zł deficytu pozwoli zabezpieczyć środki na stymulację rozwoju gospodarki i walkę ze skutkami COVID-19.

MF wprowadza kolejne przepisy w celu przeciwdziałaniu skutkom COVID-19

MF wprowadza kolejne przepisy w celu przeciwdziałaniu skutkom COVID-19

„W celu zminimalizowania skutków pandemii, niezwykle istotne jest podejmowanie szybkich i adekwatnych działań. I my takie działania podejmujemy, czego dowodem są dotychczas zaproponowane przez resort finansów rozwiązania, jak i nasza najnowsza ustawa”

Minimalny wzrost składki ZUS

Minimalny wzrost składki ZUS

Dobra wiadomość dla 1,5 mln samozatrudnionych: opłaty na ubezpieczenia z działalności gospodarczej wzrosną w przyszłym roku tylko o 15,60 zł

Sposób wykazania sprzedaży na rzecz osób prywatnych w JPK_VAT

Sposób wykazania sprzedaży na rzecz osób prywatnych w JPK_VAT

Od 1 października br., zgodnie z art. 109 ust. 3d ustawy o podatku od towarów i usług, faktury wystawione do paragonów będzie należało ująć w ewidencji sprzedaży. Zatem będzie konieczne uwzględnienie ich w pliku JPK_VAT. Oznacza to, że z tym dniem w ewidencji VAT będzie należało ująć wszystkie faktury, które potwierdzają sprzedaż zaewidencjonowaną w kasie. Nie będzie miało znaczenia czy są wystawiane dla podatników czy osób prywatnych.

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy będą mieć obowiązek zgłaszania do ZUS zawieranych umów o dzieło.

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy będą mieć obowiązek zgłaszania do ZUS zawieranych umów o dzieło.

Już od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy będą mieć obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS. Odpowiednie przepisy zostały umieszczone w… pierwszej tarczy antykryzysowej.

Deklaracja VAT 9M - do czego służy?

Deklaracja VAT 9M - do czego służy?

Rozmawiając z wieloma klientami często widzę, że powszechne jest przekonanie, że podatnik zwolniony z VAT, np. z uwagi na niewielkie obroty (do 200.000 PLN rocznie) nie ma żadnych obowiązków w podatku VAT.

Ustalanie wysokości spadku obrotów gospodarczych - wyjaśnienia Ministra Rozwoju

Ustalanie wysokości spadku obrotów gospodarczych - wyjaśnienia Ministra Rozwoju

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców na stronie internetowej https://rzecznikmsp.gov.pl zamieściło objaśnienia prawne z dnia 17 sierpnia 2020 r. wydane przez Ministra Rozwoju dotyczące ustalania wysokości spadku obrotów gospodarczych na potrzebę skorzystania przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z pomocy udzielanej przez PFR w ramach tarczy finansowej.

Telefon służbowy dla pracownika - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa

Telefon służbowy dla pracownika - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa

Podmioty gospodarcze ponoszą wydatki na zakup telefonów komórkowych dla swoich pracowników. Niekiedy zapłata za taki telefon następuje w ratach. Zdarza się, że pracownik, który chce korzystać z lepszego modelu niż oferowany przez pracodawcę, dopłaca różnicę, przy czym telefon ten stanowi własność pracodawcy. W artykule przedstawiamy, jak wydatki na taki telefon rozliczyć dla celów VAT, podatku dochodowego oraz jak je ująć w księgach rachunkowych pracodawcy.

Ustalenie i rozliczenie wartości firmy w księgach rachunkowych

Ustalenie i rozliczenie wartości firmy w księgach rachunkowych

Ustalenie i rozliczenie wartości firmy w księgach rachunkowych - szczegóły i definicje oraz zasady

Jak długo można być na zwolnieniu lekarskim?

Jak długo można być na zwolnieniu lekarskim?

Pracownikowi, który otrzymał zwolnienie lekarskie, przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Na zwolnieniu można maksymalnie przebywać przez 182 dni. Możliwe jest także wydłużenie tego okresu. Sprawdź, na jak długo i w jakich przypadkach? Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi przebywającemu długo na zwolnieniu lekarskim?