Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Ulga na złe długi w podatku dochodowym: PIT i CIT od 01-01-2020

Ulga na złe długi w podatku dochodowym: PIT i CIT od 01-01-2020

Z dniem 01 stycznia 2020 r. wchodzą w życie zmiany w podatku dochodowym PIT i CIT (art. 26i ustawy o PIT oraz art. 18f ustawy o CIT), mające na celu ograniczenie zatorów płatniczych i poprawę płynności finansowej przedsiębiorców – tzw. Ulga na złe długi.

Tajemnica handlowa a tajemnica przedsiębiorstwa

Tajemnica handlowa a tajemnica przedsiębiorstwa

Jaka jest różnica między tajemnicą handlową a tajemnicą przedsiębiorstwa?

Jakie regulacje prawne zawiera ustawa o odpadach?

Jakie regulacje prawne zawiera ustawa o odpadach?

Jedną z najważniejszych kwestii w przypadku ochrony przyrody są odpady, których odpowiednią gospodarką zajmują się firmy odpadowe. Co należy rozumieć pod pojęciem odpadów oraz jakie zadania pełnią takie firmy? Ustawa o odpadach zawiera regulacje odnośnie do zarządzania odpadami przez wyspecjalizowane jednostki.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – kogo dotyczy?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – kogo dotyczy?

13 października 2019 r. ruszył Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, czyli system, który gromadzi i przetwarza informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką, zwanych beneficjentami rzeczywistymi. Sprawdźmy, jakie powoduje to obowiązki.

BDO a obowiązek rejestracji podmiotów do końca roku 2019

BDO a obowiązek rejestracji podmiotów do końca roku 2019

Do końca 2019 r. podmioty wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach, oleje, opony, baterie czy akumulatory mają obowiązek rejestracji do BDO. Sprawdź, jak dokonać rejestracji do rejestru oraz jakie są konsekwencje niewywiązania się z obowiązku.

images/blog/11-2019/Umorzenie_zaległych_składek_ZUS_w_2019.jpg

Umorzenie zaległych składek ZUS w 2019

Niezapłacone w terminie składki ZUS można rozłożyć na raty. Jednak gdy nie ma żadnych możliwości spłaty takiego długu, pozostaje jeszcze wnioskowanie o umorzenie zaległych składek.

Czy czeka nas oskładkowanie umów zleceń?

Czy czeka nas oskładkowanie umów zleceń?

Czy czeka nas poważna zmiana w zakresie objęcia ubezpieczeniem społecznym wszystkich umów zleceń?

Na współudział w zbrodni VAT-owskiej narażeni są doradcy podatkowi i księgowi

Na współudział w zbrodni VAT-owskiej narażeni są doradcy podatkowi i księgowi

Na zarzut współudziału w zbrodni VAT-owskiej narażeni są nie tylko podatnicy, ale również doradcy podatkowi i księgowi.

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Gazeta Podatkowa nr 89 (1651) z dnia 7.11.2019, strona 4 dział: O czym Podatnik wiedzieć powinien

Kwota wolna od potrąceń a wypłata za październik 2019 r.
Wynagrodzenia w firmie wypłacane są 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Pełnoetatowy pracownik ma zajęte wynagrodzenie przez komornika na poczet należności niealimentacyjnych. Ile od października 2019 r. wynosi dla niego kwota wolna od potrąceń, jeżeli przysługują mu podwyższone koszty, złożył PIT-2 i nie przystąpił do PPK?