Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

ZUS od wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prokurenta

ZUS od wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prokurenta

Obowiązkowi ubezpieczeń społecznych w ZUS podlega osoba, która posiada określony tytuł do tych ubezpieczeń, wymieniony przez ustawodawcę w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Wśród tytułów powodujących obowiązek tych ubezpieczeń nie określono jednak osoby powołanej mocą przepisów K.s.h. do pełnienia funkcji prokurenta i otrzymującej z tego tytułu wynagrodzenie. Takiej osoby z tytułu pełnienia tej funkcji nie zgłasza więc się do ubezpieczeń społecznych.

Limit dobrowolnej składki chorobowej w 2021 r.

Limit dobrowolnej składki chorobowej w 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. wzrosła kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Wynosi ona 5.259 zł.

Od stycznia 2021 r. trzeba będzie rejestrować w ZUS umowy o dzieło

Od stycznia 2021 r. trzeba będzie rejestrować w ZUS umowy o dzieło

>ZUS w komunikacie przesłanym PAP przypomina, że umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazać w specjalnym formularzu RUD (zgłoszenie umowy o dzieło). Należy go złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. Formularz można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Ważne zmiany w podatku dochodowym w 2021 r.

Ważne zmiany w podatku dochodowym w 2021 r.

Jak już wielokrotnie informowaliśmy, w przyszłym roku ma wejść w życie szereg zmian przepisów CIT/PIT, mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Przedłużono również niektóre preferencje podatkowe związane z COVID-19, przy czym część z tych regulacji ma dotyczyć jeszcze bieżącego roku.

Zasady załatwiania spraw podatkowych przez internet

Zasady załatwiania spraw podatkowych przez internet

Poradnik w formie pdf odnośnie podstawowych zasad załatwiania spraw urzędowych i podatkowych przez dostępne platformy internetowe.
Zapraszamy do pobrania.

Wymiar czasu pracy w 2021 r. dla pracowników zatrudnionych na część etatu

Wymiar czasu pracy w 2021 r. dla pracowników zatrudnionych na część etatu

Nie wszyscy pracownicy świadczą pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Wielu z nich jest zatrudnionych na część etatu, co skutkuje niższą liczbą godzin do przepracowania w miesiącu. Wymiar czasu pracy takich pracowników oblicza się w ten sam sposób, jak dla pracowników pełnoetatowych, tylko uzyskane wyniki obniża proporcjonalnie do wielkości etatu niepełnoetatowca.

Podpisane dwie nowe ustawy:
Estoński CIT oraz 
CIT spółek komandytowych​

Podpisane dwie nowe ustawy:
Estoński CIT oraz 
CIT spółek komandytowych​

Dla nas wszystkich niedziela była pewnie dniem odpoczynku, natomiast Prezydent Andrzej Duda miał dużo pracy. W niedzielę podpisał dwie ustawy:

  • nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw i
  • nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.​
Nowy Plik JPK_VAT 
to więcej pracy dla Księgowych

Nowy Plik JPK_VAT 
to więcej pracy dla Księgowych

Wprowadzenie nowego pliku JPK_VAT to więcej, a nie mniej, pracy dla księgowych. Joanna Slotorsz z biura rachunkowego Sztuka Liczenia twierdzi, że wprowadzenie nowego pliku JPK_VAT oznacza więcej, a nie mniej, pracy dla księgowych obsługujących firmy.

Uwaga na faktury uproszczone od 1 stycznia 2021

Uwaga na faktury uproszczone od 1 stycznia 2021

Tylko do 31 grudnia 2020 r. paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone, nie trzeba wykazywać odrębnie w nowym pliku JPK.