Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Odpowiedź z Ministerstwa Finansów na pismo SKwP z 30 kwietnia 2021 r

Odpowiedź z Ministerstwa Finansów na pismo SKwP z 30 kwietnia 2021 r

30 kwietnia br. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wystąpiło do ministra finansów z wnioskiem o przedłużenie terminów - Nadzwyczajna kumulacja obowiązków księgowych. Poniżej odpowiedź Ministerstwa Finansów z 18 lipca 2021 roku.

8 tys. zł ma wynosić limit transakcji gotówkowych. Koniec gotówki w obiegu biznesowym?

8 tys. zł ma wynosić limit transakcji gotówkowych. Koniec gotówki w obiegu biznesowym?

Ministerstwo Finansów szykuje kolejny pakiet uszczelniający podatki. Jeśli nowe przepisy, które są projektowane w Polskim Ładzie, wejdą w życie, sprzedaż za gotówkę pomiędzy firmami nie będzie mogła przekraczać 8 tysięcy złotych na jednej fakturze.

Zmiany w KRS od 1 lipca 2021

Zmiany w KRS od 1 lipca 2021

Od 1 lipca 2021 nastąpi elektronizacja wszystkich wniosków składanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Od tego dnia jedyną możliwą formą składania wniosków, będzie forma elektroniczna.

Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników z kasami on-line

Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników z kasami on-line

Od 1 lipca 2021 r. mocą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz. U. poz. 1059) kolejna grupa podatników będzie zobowiązana do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy pomocy kas on-line.

Kiedy składać "czynny żal" w związku z korektą JPK_VAT?

Kiedy składać "czynny żal" w związku z korektą JPK_VAT?

"Czynny żal" pozwala uniknąć grzywny za przekazanie nierzetelnie lub wadliwie sporządzonej ewidencji w JPK_VAT. Takie zawiadomienie składa podatnik lub osoba zajmująca się jego sprawami finansowymi. Wykluczone jest powierzenie podpisania i złożenia "czynnego żalu" pełnomocnikowi.

Limit przychodów na potrzeby stosowania 9% stawki CIT w 2021 r.

Limit przychodów na potrzeby stosowania 9% stawki CIT w 2021 r.

Jesteśmy spółką z o.o. i posiadamy w 2021 r. status małego podatnika dla celów CIT. Możemy w tym roku stosować 9% stawkę CIT, dopóki nasze przychody nie przekroczą równowartości 2.000.000 euro. Czy limit ten jest kwotą netto, czy brutto?

Likwidacja oznaczenia MPP w JPK_VAT

Likwidacja oznaczenia MPP w JPK_VAT

Ministerstwo Finansów przygotowało kolejny projekt z dnia 17 maja 2021 r. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Nowe przepisy unijne ws. przewożenia pieniędzy przez granicę

Nowe przepisy unijne ws. przewożenia pieniędzy przez granicę

3 czerwca 2021 r. wchodzą w życie przepisy UE, które rozszerzają obowiązki m.in. osób przewożących pieniądze przez granicę.

Preferencje dla płatnika opłacającego składki na FP, FS i FGŚP

Preferencje dla płatnika opłacającego składki na FP, FS i FGŚP

Za osoby zatrudnione w firmie płatnik (np. pracodawca) opłaca m.in. składki na Fundusz Pracy (w tym na Fundusz Solidarnościowy) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Nalicza je za ubezpieczonych od kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

Ulga na wypoczynek dla samozatrudnionych

Ulga na wypoczynek dla samozatrudnionych

Nie jest tajemnicą, że obciążenia wynikające z obowiązkowych składek ZUS są dużym wysiłkiem finansowym dla wielu przedsiębiorców. Szczególnie, że składki co roku są waloryzowane i wynoszą coraz więcej. W celu wsparcia przedsiębiorców rząd pracuje nad kolejną ulgą. Obecnie w sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy Prawo przedsiębiorców. Projekt zakłada wprowadzenie ulgi na wypoczynek dla samozatrudnionych.