Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Sygnalista – osoba, która zgłosi nieprawidłowości w firmie

Sygnalista – osoba, która zgłosi nieprawidłowości w firmie

Podmioty z sektora publicznego i prywatnego zatrudniające co najmniej 50 pracowników będą zobowiązane wdrożyć wewnętrzny system przyjmowania od sygnalistów zgłoszeń o nieprawidłowościach.
Wystawianie faktur w 2022 roku

Wystawianie faktur w 2022 roku

Od 2022 roku podatnicy będą mieli możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), które będą uznawane za rodzaj faktur elektronicznych. W 2022 roku korzystanie z tego systemu będzie dobrowolne.

Limit wydatków na zakup usług niematerialnych

Limit wydatków na zakup usług niematerialnych

Poniesienie wydatku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą zasadniczo daje przedsiębiorcom prawo do zakwalifikowania go jako koszt podatkowy. W pewnych okolicznościach ustawodawca wyłączył jednak taką możliwość. Przykładem tego typu ograniczenia jest limitowanie wydatków na zakup usług niematerialnych.

Polski Ład, czyli jakie zmiany czekają na przedsiębiorców?

Polski Ład, czyli jakie zmiany czekają na przedsiębiorców?

Polski Ład – to hasło elektryzuje opinię publiczną w Polsce od kilku miesięcy. Proponowane przez Rząd zmiany, mające według jego założeń usprawnić gospodarkę i polepszyć sytuację obywateli, budzą różne, często skrajne reakcje.

Spółka z o.o. rozwiązaniem na Polski Ład?

Spółka z o.o. rozwiązaniem na Polski Ład?

Projekt Polskiego Ładu przewiduje istotne zmiany podatkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Część negatywnych skutków tych regulacji może zniwelować zmiana formy prowadzonej działalności na spółkę z o.o. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź co można zyskać dzięki spółce z o.o.

Oskładkowanie umów zlecenia od stycznia 2022 r. Planowane wyjątki

Oskładkowanie umów zlecenia od stycznia 2022 r. Planowane wyjątki

W ramach Polskiego Ładu, zaprezentowanego wiosną tego roku, przedstawiciele władzy zapowiedzieli, że od stycznia 2022 r. zostaną w pełni oskładkowane umowy zlecenia. Ma to na celu eliminowanie tzw. umów śmieciowych i większe zabezpieczenie interesów osób świadczących pracę na podstawie takich umów. W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że oskładkowanie umów nie będzie jednak pełne, a resort pracy przewiduje wyjątki w tej reformie.

Rejestracja spółek bez uprawnień zagrożona karą do 100 000 zł od 31 października 2021 r.

Rejestracja spółek bez uprawnień zagrożona karą do 100 000 zł od 31 października 2021 r.

W dniu 31 października 2021 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w wyniku której świadczenie niektórych usług będzie działalnością regulowaną, dotyczy to m.in. tzw. działalności na rzecz spółek lub trustów (np. rejestracji spółek, świadczenia usług wirtualnego biura).

Elementy faktury VAT - informacje podstawowe

Elementy faktury VAT - informacje podstawowe

Faktura jest dokumentem, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące zawieranej transakcji, tj. informacje o stronach i przedmiocie transakcji, terminach rozliczeń itp. Faktura VAT jest szczególnym rodzajem rachunku, który jest wystawiany przez podatników podatku VAT i podlega odrębnym przepisom.

Będzie obowiązek wysyłki PKPiR w pliku JPK

Będzie obowiązek wysyłki PKPiR w pliku JPK

Przedsiębiorców czekają kolejne obowiązki informacyjne. Już wkrótce każda firma zobowiązana będzie do comiesięcznego przesyłania fiskusowi kompletnej Książki Przychodów i Rozchodów w formie elektronicznej. Nowe obowiązki dotkną również ryczałtowców.

Wynagrodzenie chorobowe, gdy zwolnienie lekarskie przypada na weekend

Wynagrodzenie chorobowe, gdy zwolnienie lekarskie przypada na weekend

Ustalenie wynagrodzenia za pracę w stałej miesięcznej wysokości, jeśli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i nabywa prawo do świadczenia chorobowego, następuje w oparciu o przepis § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 2017 poz. 927). Jak oblicza się wynagrodzenie chorobowe za weekendy?