Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Gazeta Podatkowa nr 89 (1651) z dnia 7.11.2019, strona 4 dział: O czym Podatnik wiedzieć powinien

Kwota wolna od potrąceń a wypłata za październik 2019 r.
Wynagrodzenia w firmie wypłacane są 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Pełnoetatowy pracownik ma zajęte wynagrodzenie przez komornika na poczet należności niealimentacyjnych. Ile od października 2019 r. wynosi dla niego kwota wolna od potrąceń, jeżeli przysługują mu podwyższone koszty, złożył PIT-2 i nie przystąpił do PPK?

Z przymrużeniem oka..... Krótki żywot księgowego....

Z przymrużeniem oka..... Krótki żywot księgowego....

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z KSIĘGOWANIEM 1 SZT FAKTURY PRZEZ „RZETELNEGO KSIĘGOWEGO”:

Nowe struktury faktury VAT

Nowe struktury faktury VAT

MF opublikowało nową wersję struktury faktury VAT – JPK_FA(3), która będzie obowiązywać od 1 listopada 2019 r.
Wielkie zmiany w skarbówce! Od stycznia duża zmiana

Wielkie zmiany w skarbówce! Od stycznia duża zmiana

Uwaga, pracujesz na własny rachunek? Czeka cię spora rewolucja. Już nie trzeba będzie wpłacać podatku PIT, CIT i VAT osobno na oddzielny rachunek. Od końca października każdemu podatnikowi skarbówka przydzieli indywidualny rachunek bankowy. Będziemy na to jedno konto wpłacać podatki aż do... śmierci!

Wyrzucenie z kosztów niezapłaconych faktur zakupowych po upływie 90 dni od dnia terminu płatności

Co z nieopłaconymi fakturami po upływie 90 dni od dnia terminu płatności

O tym musi wiedzieć przedsiębiorca Jeżeli upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie i dana wierzytelność nie została zapłacona.

Limity na 2020 rok

Limity na 2020 rok

Przepisy ustaw podatkowych (tj. ustaw: o PDOP, o PDOF, o zryczałtowanym podatku dochodowym, o VAT), a także ustawy o rachunkowości określają limity - wyrażone w euro - których wysokość decyduje o możliwości skorzystania w przyszłym roku podatkowym/obrotowym z niektórych rozwiązań lub uproszczeń. Limity te decydują np. o statusie małego podatnika (a w konsekwencji o prawie do dokonywania jednorazowej amortyzacji, możliwości opłacania zaliczek kwartalnych, prawie do stosowania preferencyjnej stawki CIT), o możliwości opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czy obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych przez niektóre podmioty.

Zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności obowiązujące od 1 listopada 2019 roku

Zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności obowiązujące od 1 listopada 2019 roku

Przypominamy o zmianach w zakresie solidarnej odpowiedzialności obowiązujących od 1 listopada 2019 roku.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów to pułapka na podatnika

Ministerstwo Finansów publikuje na swojej stronie internetowej objaśnienia podatkowe i wyjaśnienia podatkowe. Dla przeciętnego Kowalskiego nie ma między nimi żadnej różnicy. Tymczasem jest, i to ogromna: pierwsze są wydawane na podstawie ordynacji podatkowej i zapewniają ochronę tym, którzy się do nich zastosują. Drugie – nie.