Konsultacje i pomoc prawna

Pomoc i usługi prawne

Wprowadzane i zmieniające się regulację prawne powodują w każdej działalności istotne ryzyko, które niejednokrotnie nie jest od razu widoczne. Warto skorzystać z porady i uwzględniać kwestie prawne, aby podejmować korzystniejsze działania i ustrzec się przed błędami, których skutki często są trudne do odwrócenia. Ważne jest również profesjonalne analizowanie dokumentów, szczególnie przed podpisywaniem umów, aby precyzyjnie formułować ich brzmienie i uniknąć wielu wątpliwości interpretacyjnych i wynikających z tego sporów. Uzyskana pomoc prawna może też wprost przekładać się na uzyskane lub zaoszczędzone pieniądze, choćby poprzez korzyści podatkowe.

Zakres działań:

Pomoc prawna jest świadczona w ramach kancelarii radcy prawnego poprzez udzielanie porad, reprezentowanie przed sądami i innymi organami władzy publicznej, przygotowywanie wszelkiego rodzaju pism związanych z postępowaniami sądowymi i innymi, a także umów, ugód, oświadczeń oraz opinii prawnych.

Usługi są wykonywane we wszelkich sprawach, przede wszystkim o charakterze cywilnym lub administracyjnym, a w szczególności dotyczących następujących obszarów:

 • nieruchomości, mieszkania i inne lokale, hipoteki,
 • spadki,
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • spółki cywilne, spółki handlowe,
 • zabezpieczanie oraz dochodzenie roszczeń, wierzytelności,
 • prawa konsumentów, gwarancja, reklamacje,
 • handel elektroniczny, sklepy internetowe,
 • małżeństwo, majątek w małżeństwie, rodzina, opieka, kuratela,
 • inwestycje budowlane,
 • dane komputerowe, Internet, nowoczesne technologie,
 • dane osobowe,
 • podatki.

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń do nas tel. +48 732 600 511

Proszę wybrać lub wpisać wartość