Szkolenia i opieka BHP

Szkolenia i opieka BHP

Świadczymy pełną obsługę w zakresie BHP dla Twojej firmy oraz realizujemy zlecenia jednorazowe. Zapewniamy współpracę w reprezentowaniu przed PIP i PIS. Opracowujemy pełną dokumentację BHP dla firm wymaganą przepisami m. in. Instrukcje stanowiskowe, BHP i p.poż,  regulaminy pracy, rejestry wypadków.

Zapewniamy pełen zakres szkoleń BHP. Tematyka szkoleń okresowych zgodna z w/w rozporządzeniem dostosowana jest do rodzaju prac realizowanych przez firmę zleceniodawcy.

Zakres działań:

Szkolenia BHP
Szkolenia wstępne dla pracowników, szkolenia okresowe, prowadzenie dziennika szkoleń BHP


Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy

Wypadki
Sporządzenie kompletnej dokumentacji powypadkowej, wypadki przy pracy, wypadki w drodze do pracy i z pracy, wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy, wskazówki/pomoc przy składaniu dokumentacji do ZUS

Kompleksowa obsługa firm
Obsługa w zakresie BHP twojej firmy lub realizacja zleceń jednorazowych. Współpraca w reprezentowaniu przed PIP i PIS. Opracowanie pełnej dokumentacji BHP dla firmy wymaganej przepisami m. in. Instrukcje stanowiskowe, BHP i p.poż, regulamin pracy, rejestr wypadków

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń do nas tel. +48 732 600 511

Proszę wybrać lub wpisać wartość