Terminiarz księgowego

Ważne terminy listopad 2019

Ważne terminy listopad 2019

Ważne terminy listopad 2019

Ważne terminy wrzesień 2019

Ważne terminy wrzesień 2019

Ważne terminy obowiązujące we wrześniu 2019

1.07.2019 (poniedziałek)

10 07 2019 - środa

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE 10-07-2019

  • wpłata składek ZUS za czerwiec 2019 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za czerwiec 2019 r.
1.07.2019 (poniedziałek)

08 07 2019 - poniedziałek

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE 08-07-2019

  • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za czerwiec 2019 r.
  • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
  • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2019 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
1.07.2019 (poniedziałek)

05 07 2019 - piątek

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE 05-07-2019

Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za czerwiec 2019 r.

1.07.2019 (poniedziałek)

01 07 2019 - poniedziałek

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE 1.07.2019

Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za maj 2019 r.