Czy czeka nas oskładkowanie umów zleceń?

Czy czeka nas oskładkowanie umów zleceń?

Czy czeka nas poważna zmiana w zakresie objęcia ubezpieczeniem społecznym wszystkich umów zleceń?

Zazwyczaj nie lubimy spekulować i staramy się mówić o zmianach, które już zostały "przyklepane" i z którymi na pewno trzeba się będzie zmierzyć. Dziś nie będzie o wprowadzonych zmianach, dziś pomówimy o Rządowym, póki co - pomyśle - "oskładkowania" wszystkich umów zleceń. Jak sprawy wyglądają w stanie prawnym na dzień dzisiejszy?

- Każdy zleceniobiorca, który jest już objęty ubezpieczeniem społecznym u innego pracodawcy z tytułu zawartej umowy o pracę i uzyskuje z tej umowy przynajmniej minimalne wynagrodzenie, z tytułu zawarcia umowy zlecenie z innym pracodawcą podlega już obowiązkowo wyłącznie składce zdrowotnej.

- Student-zleceniobiorca do 26 roku życia, nie podlega w ogóle ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.

Czy rosnące dla pracodawców koszty wynagrodzeń od stycznia (wzrost minimalnego wynagrodzenia), będą jeszcze wyższe z powodu objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym umów cywilnoprawnych?
(Z wyjątkiem umów o dzieło - tutaj PÓKI CO nie ma żadnych planowanych zmian).

Jak myślicie? Czy to dobre rozwiązanie?