Kompleksowe usługi księgowe

Kompleksowe usługi księgowe

Zajmujemy się księgowością kompleksowo Współpraca z naszym biurem rachunkowym to wygoda i bezpieczeństwo.

Jesteśmy licencjonowanym biurem rachunkowym oferującym swoje usługi księgowe firmom polskim oraz firmom i spółkom z kapitałem zagranicznym. Nasz zespół księgowy to osoby posiadające odpowiednie doświadczenie zawodowe w samodzielnej obsłudze klientów biznesowych (firmy z sektora MPS, spółki prawa handlowego, start-up’y).

Zakres działań podstawowych

 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie książki przychodów, tj. ryczałtu ewidencjonowanego
 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
 • prowadzenie ewidencji podatku VAT wraz z obsługą JPK
 • prowadzenie pełnej historii rozrachunków w kontrahentami, i wspólnikami
 • wyliczanie należności wobec Skarbu Państwa, ZUS oraz KRUS
 • przesyłanie miesięcznych sprawozdań do instytucji państwowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sprawozdawczość i raportowanie
 • reprezentacja przed urzędami administracji państwowej

Upominek w ramach obsługi podstawowej

 • ścieżkę dostępu do przekazywania dokumentów w formie on-line,
 • całodobowy dostęp do aplikacji do przekazywania dokumentów,
 • całodobowy dostęp do raportów miesięcznych,
 • darmowy program do wystawiania faktur.

Usługi dodatkowe

 • przygotowanie i wysłanie rocznych Sprawozdań Finansowych,
 • przygotowywanie danych i sporządzanie sprawozdań do GUS, PEFRON, ZUS,
 • obsługa kadrowa,
  - Tworzenie i zawieranie umów z pracownikami,
  - Rejestrowanie umów w odpowiednich systemach
  - Wprowadzanie zmian do umów
  - Rozwiązywanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych
  - Zakładanie i prowadzenie akt osobowych
  - Archiwizowanie dokumentów
  - Udostępnianie akt osobowych na żądanie pracowników lub instytucji uprawnionych
  - Obsługa urlopów, zwolnień lekarskich i innych świadczeń pracowniczych
  - Ewidencja ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
 • obsługa płacowa,
  - Naliczanie wynagrodzeń zasadniczych i dodatków
  - Prowadzenie ewidencji czasu pracy
  - Sporządzanie list płac
  - Naliczanie i ewidencjonowanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  - rozliczenia delegacji krajowych jak i zagranicznych,( w ramach obsługi płacowej),
  - Ewidencjonowanie wypłaty zaliczek i zwrotów kosztów
 • Sporządzanie sprawozdań i deklaracji obsługi kadrowo-płacowej:
  - Przygotowywanie miesięcznych i rocznych deklaracji ZUS
  - Sporządzanie sprawozdań dla GUS
  - Prowadzenie ewidencji statystyczne
 • szkolenia BHP, (firma zewnętrzna),
 • tworzenie stron internetowych i marketing sieciowy (firma zewnętrzna)

Potrzebujesz więcej informacji?
Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń do nas tel. +48 732 600 511

Proszę wybrać lub wpisać wartość