Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

L4 na działalności gospodarczej – wysokość zasiłku z ZUS dla przedsiębiorcy

L4 na działalności gospodarczej – wysokość zasiłku z ZUS dla przedsiębiorcy

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej często może utrudnić choroba. Zwykle kiedy przedsiębiorca choruje, to nie zarabia, bowiem w trakcie zwolnienia lekarskiego nie może wykonywać swojej pracy. Nie zawsze jednak może liczyć na zasiłek chorobowy.

Składka chorobowa – warunkiem do otrzymania zasiłku

Przedsiębiorca, który opłaca składkę chorobową, może liczyć na otrzymanie zasiłku chorobowego. Jednak tu muszą zostać spełnione warunki, aby go otrzymać. L4 na samozatrudnieniu przysługuje wyłącznie osobom opłacającym składkę chorobową, składka jest dobrowolna, więc przedsiębiorca może ją płaci. To on decyduje czy w razie choroby będzie korzystał ze świadczeń z ZUS. Najniższe świadczenie otrzymują przedsiębiorcy opłacający Mały ZUS. Do tego trzeba pamiętać, że zasiłek przysługuje po upływie 90 dni opłacania składek. Tak więc osoba, która założyła działalność gospodarczą, np. 1 września 2023 roku będzie mogła uzyskać pierwszy zasiłek chorobowy dopiero po upływie 90-dniowej karencji.

Wysokość zasiłku chorobowego na działalności gospodarczej

Wysokość zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy uzależniona jest od wymiaru podstawy składek oraz liczby dni, w których osoba prowadząca działalność gospodarczą przebywa na zwolnieniu lekarskim. Podstawę wymiaru dla zasiłku chorobowego stanowi średnia podstawa wymiaru składek z ostatnich 12 miesięcy pomniejszona o wskaźnik w wysokości 13,71%. Co do zasady, przedsiębiorca uzyska świadczenie w wysokości 80% podstawy wymiaru. Za każdy dzień zwolnienia przysługuje 1/30 wyliczonej w ten sposób kwoty. W przypadku kobiet, których choroba przypada w okresie ciąży, zasiłek wynosi 100% podstawy wymiaru.

Forma opłacania składek ZUS

Długość choroby

Wysokość zasiłku brutto

Duży ZUS

30 dni choroby

2 872,42 zł

Mały ZUS

30 dni choroby

722,77 zł

Średnia miesięczna podstawa składki chorobowej z ostatnich 12 miesięcy w wysokości 5000 zł

30 dni choroby


3 451,60 zł

 

Wniosek o zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, aby otrzymać zasiłek chorobowy, musi złożyć wniosek. O świadczenie należy zawnioskować, wypełniając druk Z-3b. Wniosek Z-3b można złożyć online na PUE ZUS lub w formie papierowej. Wypłata zasiłku następuje zwykle w terminie 30 dni od złożenia wniosku. Za okres zasiłku chorobowego przedsiębiorca nie musi opłacać składek na ubezpieczenie społeczne, ma prawo do ich pomniejszenia proporcjonalnie do dni, za które pobierał zasiłek. Pomniejszenie to dotyczy, jednak tylko składek na ubezpieczenie społeczne. Składka zdrowotna płacona jest w całości, niezależnie od liczby przechorowanych dni. W tym celu należy złożyć korekty deklaracji rozliczeniowych na formularzu ZUS DRA.

Zasiłek dla przedsiębiorcy opiekującego się chorym dzieckiem

Okres wyczekiwania nie obowiązuje przedsiębiorcy, który otrzyma zwolnienie lekarskie na chore dziecko lub innego, wymagającego opieki członka rodziny. W tym przypadku nie obowiązuje okres karencji, zatem przedsiębiorca od razu otrzyma zasiłek, z tym że nie będzie to świadczenie chorobowe, ale zasiłek opiekuńczy.

Kontrola zwolnienia lekarskiego na działalności gospodarczej

W czasie zwolnienia lekarskiego tego związanego z chorobą przedsiębiorcy czy zwolnienia na dziecko lub innego członka rodzinny przedsiębiorca nie może podejmować działalności zarobkowej ani prowadzić bieżących spraw firmy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może dokonać kontroli tego czy przedsiębiorca wykorzystuje zwolnienie lekarskie zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku kiedy w trakcie kontroli ZUS znajdzie nieprawidłowości, może odebrać lub wstrzymać wypłatę zasiłku chorobowego.