Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Podpisane dwie nowe ustawy:
Estoński CIT oraz 
CIT spółek komandytowych​

Podpisane dwie nowe ustawy:
Estoński CIT oraz 
CIT spółek komandytowych​

Dla nas wszystkich niedziela była pewnie dniem odpoczynku, natomiast Prezydent Andrzej Duda miał dużo pracy. W niedzielę podpisał dwie ustawy:

  • nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw i
  • nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.​

Tzw. estoński CIT​

Od 1 stycznia 2021 r. wprowadzona zostanie możliwości rozliczania się niektórych firm za pomocą tzw. estońskiego CIT. Nowe regulacje pozwalają na przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa.
Patrząc jednak na przesłanki, jakie muszą być spełnione, by skorzystać z tego rozwiązania, nie cieszyłbym się z tej "obniżki podatku".

Opodatkowanie CIT spółek komandytowych

Druga nowelizacja ustawy o CIT wprowadza kontrowersyjne zmiany w zakresie objęcia CIT spółek komandytowych. Po jej wejściu w życie, po stronie wspólników, w chwili wypłaty zysku powstanie przychód podlegający opodatkowaniu – analogicznie jak w przypadku spółek kapitałowych.
Tym samym, opodatkowany będzie zysk na poziomie spółki (9% lub 19%) oraz na etapie wypłaty wspólnikom (19%).
​Nowelizacja ta przewiduje również podniesienie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego uprawniających do korzystania z obniżonej 9 proc. stawki podatku CIT, z 1,2 do 2 mln euro.

​Ponadto nowelizowane przepisy nakładają na podatników (grupy kapitałowe lub podmioty o przychodach powyżej 50 mln EURO) obowiązek publikowania przez firmy strategii podatkowych (przepisy wskazują na wymagania, jakie taka strategia podatkowa ma spełniać).

Wprowadzono też limit odliczenia tzw. ulgi abolicyjnej do wysokości 1360 zł.
​Jednym słowem, trzymajmy się za portfele w 2021 r.

Dla zainteresowanych linki do ustawy (jeszcze nieopublikowanych w dzienniku ustaw, ale to już formalność).

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

​Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Pytanie, czy coś z tymi zmianami można zrobić? Na szczęście można.