Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Dobrowolny split payment - obowiązek czy asekuracja?

Dobrowolny split payment - obowiązek czy asekuracja?

Od 1 września 2019 roku ma zostać wprowadzony obowiązkowy split payment dla transakcji powyżej 15 tys. zł brutto (dla towarów i usług wymienionych w nowym załączniku nr 15 do ustawy). 

Przy transakcjach poniżej 15 tys. zł nie będzie takiego obowiązku, ale za to nabywca odpowie solidarnie ze sprzedawcą za podatek, jeżeli nie zostanie on wpłacony do urzędu skarbowego.
Wszystko dlatego, iż projekt skierowany do Sejmu zakłada m.in. zniesienie dolnego limitu wartości transakcji objętych solidarną odpowiedzialnością.
Aktualnie solidarna odpowiedzialność dotyczy tylko towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT. Natomiast po proponowanych zmianach będzie odnosić się do towarów wymienionych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT.
Ustawa zakłada również brak możliwości złożenia kaucji gwarancyjnej. Zatem jedynym sposobem uniknięcia odpowiedzialności solidarnej byłaby zapłata każdej faktury metodą podzielonej płatności.

Wypowiedź Pana Premiera po ogłoszeniu podpisania Ustawy przez Pana Prezydenta: - słuchamy Przedsiębiorców, split payment przesunięty z 01.09.2019 na 01.11.2019r.