Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

KPO: Od przyszłego roku pełne ozusowanie zleceń, a być może także umów o dzieło

KPO: Od przyszłego roku pełne ozusowanie zleceń, a być może także umów o dzieło

Umowy cywilnoprawne mają być oskładkowane najpóźniej do marca 2023 roku, także składką chorobową. To jeden z kamieni milowych zapisanych w Krajowym Planie Odbudowy zaakceptowanym przez Komisję Europejską. Pracodawcy liczą, że termin realizacji reformy zostanie przesunięty na 1 stycznia 2024 roku. Dla nich i zatrudnionych zarabiających więcej niż 3 010 złotych reforma oznacza dodatkowe koszty, ale też wyższe emerytury.

 Co się zmieni od 2023 roku? 


Nadrzędnym celem reformy jest ograniczenie segmentacji rynku pracy i zwiększenie bezpieczeństwa socjalnego niektórych pracowników. - Aby to osiągnąć, wszystkie umowy cywilnoprawne o pracę będą podlegały składkom na ubezpieczenia społeczne, z wyjątkiem umów zlecenia zawieranych z uczniami szkół średnich i studentami do 26 roku życia. Reforma zostanie wprowadzona aktem prawnym, który zagwarantuje, że zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych będzie podlegało składkom na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe, z tytułu chorób zawodowych i chorobowe. Ponadto zniesiona zostanie zasada, zgodnie z którą składka na ubezpieczenie społeczne jest odprowadzana od minimalnego wynagrodzenia za pracę z tytułu umów cywilnoprawnych. Wdrażanie reformy zostanie zakończone do 31 marca 2023 roku – napisano w roboczym tłumaczeniu KPO udostępnionym przez resort rozwoju, ale też wersji angielskiej KE.


Obowiązkowe chorobowe od każdego zlecenia, nie wiadomo co z dziełem


– Zapisy w KPO są bardzo nieprecyzyjny. Gdyby czytać je dosłownie, oskładkowanie obejmie umowy o dzieło, a składka chorobowa będzie obowiązkowa. Jednak zwykle pod hasłem oskładkowania umów cywilnoprawnych kryły się tylko umowy zlecenia, i chodziło o składki: emerytalną, rentową, wypadkową, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych oraz dobrowolną składkę chorobową i raczej będzie to rozumiane – mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Pracodawców Polskich.

Inaczej na sprawę patrzy dr Antoni Kolek, prezes spółki Instytut Emerytalny. – Zarówno w wersji angielskiej jak i roboczym tłumaczeniu mowa jest o wszystkich umowach cywilnoprawnych, wymienione są też rodzaje składek. Dlatego uważam, że oskładkowane zostaną także umowy o dzieło, a składka chorobowa będzie obowiązkowa. Zwłaszcza, że kolejnym kamieniem milowym ma być wdrożenie jednolitej umowy o pracę – mówi Jednak źródło zbliżone do rządu potwierdziło Prawo.pl, że umowy o dzieło nie będą oskładkowane.


Pracodawcy i zatrudnieni więcej wpłacą do ZUS, ale ten zwiększy emeryturę
Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnym i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Składki nie muszą być odprowadzane, gdy zleceniobiorca posiada inne tytuły do ubezpieczenia, np. z tytułu umowy o pracę, inna umowę zlecenia, o wartości równej lub wyższej niż minimalne wynagrodzenie. W praktyce obowiązkowe składki odprowadza się w tym roku tylko od kwoty równej 3010 zł – tyle obecnie wynosi minimalne wynagrodzenie. 

Młodzi pokrzywdzeni


Spod reformy wyłącza się osoby do 26. roku życia, tym samym pozbawia się je prawa do zabezpieczenia społecznego. – To wbrew Konstytucji – mówi dr Lasocki. - Młodzi ludzie też mogą zachorować lub - powiedzmy - zdecydować się na dziecko, a tego typu preferencje są zachętą i dla nich, i dla pracodawców, by składek nie odprowadzać. Taki charakter ma choćby zwolnienie lub obniżenie ZUS rozpoczynaniu prowadzenia działalności gospodarczej -  w konsekwencji spowoduje to, że w przyszłości spora grupa ludzi przeżyje szok emerytalny i otrzyma świadczenia, za które trudno będzie przeżyć – dodaje dr Lasocki.

Podobnie uważa dr Antoni Kolek. – Reforma nie obejmuje młodych osób. Tymczasem to składki odłożone najwcześniej, najbardziej procentują dzięki waloryzacji, tymczasem młodych pozbawia się możliwości wczesnego odkładania na emeryturę – kwituje. W efekcie choć w KPO zapisano, że reformy mają wyrównać świadczenia emerytalne, to młodzi ich nie odczują.

źródło: www.prawo.pl