Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Łatwiej o świadczenia chorobowe - odpowiedzi na pytania

Łatwiej o świadczenia chorobowe - odpowiedzi na pytania

Jestem zleceniobiorcą. Zostałem poddany kwarantannie. Nie mam żadnych objawów choroby, chciałbym świadczyć pracę zdalną. Czy mimo to otrzymam zasiłek?

W przypadku wykonywania pracy zdalnej, za którą wypłacone będzie wynagrodzenie, nie przysługuje zleceniobiorcy zasiłek chorobowy. Podobnie jak w przypadku opisywanym wyżej, dotyczącym osoby zatrudnionej na podstawie stosunku pracy, również zleceniobiorca już na podstawie obecnych przepisów mógł wykonywać pracę zdalną na kwarantannie.
W takiej sytuacji nie powinien występować do ZUS ani do zleceniodawcy (jeśli to zleceniodawca jest płatnikiem zasiłków) o zasiłek chorobowy. Warto zauważyć, że nowy art. 4h specustawy o COVID-19 mówi nie tylko o pracownikach, lecz także o "osobach zatrudnionych", co prowadzi do wniosku, że zasady te stosuje się także do zleceniobiorców.
Zatem w trakcie pracy zdalnej zleceniobiorca powinien otrzymać umówione ze zleceniodawcą wynagrodzenie. W przypadku gdyby jednocześnie otrzymał zasiłek chorobowy i wynagrodzenie, zasiłek musiałby zostać zwrócony.

źródło artykułu: IINFORLEX.PL