Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

W dniu wczorajszym opublikowano podpisane rozporządzenie MF w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę za rok 2020 i wynosić będzie 2600 zł

W dniu wczorajszym opublikowano podpisane rozporządzenie MF w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę za rok 2020 i wynosić będzie 2600 zł

W dniu wczorajszym opublikowano podpisane rozporządzenie MF w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę za rok 2020 i wynosić będzie 2600 zł