Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Zmiany w KRS od 1 lipca 2021

Od 1 lipca 2021 nastąpi elektronizacja wszystkich wniosków składanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Od tego dnia jedyną możliwą formą składania wniosków, będzie forma elektroniczna.

Co z wnioskami składanymi drogą tradycyjną (papierowymi)? Wnioski te nie będą rozpoznawane przez sąd rejestrowy, zostaną zwrócone bez wzywania do usunięcia braków. Zmiany dotyczą też zmian w umowach spółek. Dotychczas, by zmienić dane spółki z o.o. wraz z wnioskiem KRS-Z3 należało dołączyć akt notarialny Zgromadzenia Wspólników, który wprowadzał zmiany do umowy. Od 1 lipca tego roku wykorzystany zostanie rejestr, w którym Notariusz rejestruje akt - Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.
Dowodem rejestracji jest potwierdzenie ze specjalnym numerem, który będzie trzeba wskazać w czasie wypełniania elektronicznego wniosku w eKRS. System sam pobierze akt, który dołączy do wniosku. Należy oczywiście pamiętać jednak o odebraniu od Notariusza karty z poświadczeniem rejestracji aktu. Należy wziąć pod uwagę fakt, że jeśli działanie podjęte będzie bez Notariusza lub pełnomocnika, który elektronicznie poświadczy odpis dokumentu, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku należy dosłać do Sądu oryginalnie poświadczone dokumenty. Zwykłe skany dokumentów nie będą wystarczające.

Jakie będą zmiany w opłatach za wniosek?

System automatycznie będzie wymuszał jej uiszczanie. Bez opłaty wniosek będzie niemożliwy do złożenia. Odpowiedź Sądu także będzie elektroniczna. Sąd wyśle mailową informację o wydanym postanowieniu lub o brakach w dokumentach, które również będzie można uzupełnić tylko on-line. Należy jednak mieć na uwadze, że system nie dołączy do e-maila postanowienia – do niego wgląd możliwy będzie po zalogowaniu do systemu.
Akty rejestrowe także będą w formie elektronicznej. Dotyczyć to będzie jednak tylko spraw wszczynanych po 1 lipca 2021 r.

Czy zmiany będą dotyczyć wszystkich podmiotów?

Nie. Podmioty wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nadal będą mogły składać wnioski w wersji papierowej.
Zmiany w Rejestrze mają przyspieszyć i ułatwić Przedsiębiorcom postępowania rejestrowe. Należy jednak pamiętać o konieczności posiadania profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, a dokumenty mogą być potwierdzone tylko przez osobę reprezentującą spółkę (z wpisanym do KRS PESEL-em) lub przez pełnomocnika.

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości po prostu skontaktuj się z nami -rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości i pomożemy Ci przejść przez proces elektronicznych zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.