Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Księgowość pełna czy uproszczona?

Księgowość pełna czy uproszczona?

Księgowość to jedno z najważniejszych zagadnień w firmie, które nie tylko umożliwia wywiązywanie się ze zobowiązań nakładanych przez państwo, ale także pomaga oszacować jakie są możliwości przedsiębiorstwa, jego kondycja finansowa. Pozwala nam pomóc w podejmowaniu decyzji związanych z zatrudnianiem nowych pracowników czy też dalszym rozwojem i inwestowaniem w niego. W branży finansowej dotyczącej firm funkcjonują terminy takie jak pełna i uproszczona księgowość. Powiązane są one ze sposobem rozliczania z urzędem skarbowym i zależą od wielu czynników, niosąc przy tym ze sobą liczne usprawnienia, ale i zobowiązania. Czym zatem charakteryzuje się pełna i uproszczona księgowość i jakie są różnice?

Czym jest pełna księgowość?

Pełna księgowość (Księgi rachunkowe) to precyzyjny, ale zarazem skomplikowany system ewidencjonowania informacji gospodarczych. W ramach pełnej księgowości prowadzi się księgi rachunkowe i aktualizuje sprawozdania finansowe. Wszystkie przepisy dotyczące prowadzenia tego rodzaju księgowości znajdują się w Ustawie o Rachunkowości. Ustawa została podpisana 29 września 1994 i nazywana jest „polskim prawem bilansowym”. Od tego czasu była już wielokrotnie nowelizowana. Pełna księgowość pozwala na rejestrację wszystkich przychodów i rozchodów, określa zobowiązania podatkowe, obejmuje inwentarz majątku itp. Prowadzenie pełnej księgowości wymaga zatrudnienia profesjonalnego księgowego, jednak wiąże się z licznymi benefitami. Dzięki niej przedsiębiorca ma pełny wgląd w finanse przedsiębiorstwa i na ich podstawie może dokonywać strategicznych dla firmy decyzji. Pełną księgowość muszą prowadzić firmy, które osiągną w 2023 roku przychody na poziomie 9 654 400 złotych oraz spółki cywilne, handlowe, spółki z o. o., komandytowe, komandytowo-akcyjne oraz samorządy, jednostki funkcjonujące na zasadach prawa bankowego, jednostki działające dzięki subwencjom i dotacjom.

Na czym polega uproszczona księgowość?

Uproszczona księgowość jak sama nazwa sugeruje wiąże się z licznymi ułatwieniami ograniczającymi księgowe zawiłości w firmie. W przypadku uproszczonej księgowości stosuje się znacznie prostsze sposoby rozliczania i rejestrowania przychodów firmy. Do podstawowych form tego rodzaju opodatkowania należą karta podatkowa, podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz ryczałt ewidencjonowany. W tego rodzaju systemie ewidencjonuje się jedynie majątek trwały. Uproszczona księgowość jest dobrym rozwiązaniem dla niewielkich firm, które nie muszą prowadzić bardzo skomplikowanych ksiąg rachunkowych. Z księgowości uproszczonej mogą więc korzystać osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, które nie osiągnęły przychodów większych niż te ustalone w przepisach o rachunkowości.

Który rodzaj księgowości wybrać?

Jeśli przedsiębiorstwo nie jest zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości warto wówczas rozważyć możliwość skorzystania z uproszczonej księgowości. Na prowadzenie uproszczonej księgowości decydują się zwykle osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i właściciele niewielkich firm.Doradca podatkowy w Warszawie pomoże w podjęciu słusznej decyzji, która będzie miała istotny wpływ na dalsze prowadzenie księgowości w firmie. Warto wiedzieć, że na prowadzenie ksiąg rachunkowych może zdecydować się każdy przedsiębiorca, przy czym na uwadze należy mieć związane z tym koszty.

Podsumowanie:
Jeżeli nie masz odpowiedniej wiedzy z zakrsu księgowości, nie czujesz się na siłach aby samodzielnie prowadzić dokumentację i księgowość swojej firmy po prostu zleć to specjalistom, a Ty skup się na tym w czym jesteś najlepszy!!! Być może zaoszczeziłbyś kilkaset złotych miesięcznie, ale jedna kara, związany z tym stres i stracony czas na pewno przewyższą wielokrotnie Twoje oszczędności. Po prostu zadzwoń do nas, a my zajmiemy się prowadzeniem Twojej księgowości.