Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego osób pełniących funkcję na mocy aktu powołania

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego osób pełniących funkcję na mocy aktu powołania

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA, z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 22 50.  Sygnalizujemy, że projekt rozporządzenia przewidywał inny kod (22 40).