Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Pracownicze koszty uzyskania przychodów - zmiany od 1 października 2019 r.

Pracownicze koszty uzyskania przychodów - zmiany od 1 października 2019 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Szkolimy się - nowy kurs zaliczony

Szkolimy się - nowy kurs zaliczony

Jako profesjonaliści musimy być na bieżąco. W dniu 12-7-2019 braliśmy udział w szkoleniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych Polskich oddział we Włocławku. Temat szkolenia - Przedstawienie i omówienie wchodzących w życie przepisów podatku VAT w 2019r.

Podatnicy mogą już korzystać z nowego wzoru informacji VAT-23

Podatnicy mogą już korzystać z nowego wzoru informacji VAT-23

Od 1 czerwca 2019 r. obowiązuje nowy wzór informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu VAT-23. Wprowadzone zmiany mają częściowo techniczny charakter, zaś ze starszych druków, według dotychczasowego wzoru, podatnikom nadal wolno korzystać do końca bieżącego roku.

Nowe zwolnienie z PIT

Nowe zwolnienie z PIT. Płatnicy czekają na oświadczenia zatrudnionych

Firmy zatrudniające lub współpracujące z osobami do 26. roku życia nadal będą potrącać zaliczki na podatek, chyba że podwładny złoży oświadczenie, że chce skorzystać z nowego zwolnienia od PIT.

Rekordzistka pobiera miesięcznie prawie 80 tys. zł zasiłku macierzyńskiego

Rekordzistka pobiera miesięcznie prawie 80 tys. zł zasiłku macierzyńskiego

78 577,50 złotych - tyle wynosi najwyższy miesięczny zasiłek macierzyński, jaki pobierany jest w Polsce. Rekordzistka, która go otrzymuje, mieszka w Warszawie.