Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

SLIM VAT - projekt objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów

SLIM VAT - projekt objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów

Od 1 stycznia 2021 r. zostało wprowadzonych wiele zmian w zakresie VAT, a większość z nich – w ramach tzw. pakietu SLIM VAT. Wszystkie zmiany w VAT szczegółowo opisaliśmy w dodatku nr 5 do BI z 20.01.2021 r., pt. "Co nowego w przepisach w 2021 r.?".
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczony został projekt objaśnień podatkowych w zakresie SLIM VAT.
Objaśnienia dotyczą m.in.:

  • sposobu rozliczania faktur korygujących,
  • zmian w zakresie odliczania VAT,
  • spójnych kursów walut dla celów VAT i podatku dochodowego,
  • zmian w WIS i MPP.
Rozliczanie faktur korygujących w 2021 r.

Rozliczanie faktur korygujących w 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. dostawca towaru lub usługi nie musi posiadać potwierdzenia odbioru faktury korygującej in minus przez nabywcę. Jednak podatnik musi udowodnić prawo do tej korekty w inny sposób.

Co każdy płatnik powinien wiedzieć w 2021 r.

Co każdy płatnik powinien wiedzieć w 2021 r.

Przegląd zmian jakie nas czekają w 2021 roku. Sporo informacji, ale trzeba się z nimi koniecznie zapoznać.

Od stycznia 2021 wprowadzono szereg zmian w przepisach podatkowych. Poniżej wyszczególniamy obecne, przyszłe i planowane zmiany.

Obecne zmiany w przepisach podatkowych styczeń 2021

Od stycznia 2021 wprowadzono szereg zmian w przepisach podatkowych. Poniżej wyszczególniamy obecne, przyszłe i planowane zmiany.

Aktualne problemy biur rachunkowych

Aktualne problemy biur rachunkowych

W 2020 r. nastąpiła kumulacja starych, dobrze znanych, i nowych problemów dotyczących usługowego prowadzenia ksiąg. Do największych wyzwań biur rachunkowych w poprzednim roku należały m.in. wprowadzenie nowej struktury JPK_VAT, wsparcie klientów w uzyskaniu i rozliczaniu pomocy państwowej otrzymanej w związku z pandemią koronawirusa, a także dostosowanie organizacji pracy do okoliczności pandemii, w tym częściowe odejście od papierowej dokumentacji.

Pamiętaj o ważnych terminach!!! - W dniu 1 lutego 2021 wiele ważnych terminów

Pamiętaj o ważnych terminach!!! - W dniu 1 lutego 2021 wiele ważnych terminów

W dniu 1 lutego 2021 wiele ważnych terminów złożenia deklaracji,informacji lub rozliczeń. Poniżej 9 bardzo ważnych, oczywiście pełną listę znajdziesz w zakładce "Terminarz księgowego".

Kwoty wolne od potrąceń w 2021 r.

Kwoty wolne od potrąceń w 2021 r.

Przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę zasadniczo obowiązuje pozostawienie pracownikowi kwoty wolnej od potrąceń. Tylko należności alimentacyjne potrąca się bez jej stosowania. Podstawę do ustalenia kwot wolnych od potrąceń stanowi wynagrodzenie minimalne obowiązujące w danym roku kalendarzowym.

Składka zdrowotna 2021: ile ostatecznie wynosi?

Składka zdrowotna 2021: ile ostatecznie wynosi?

Wiadomo już, ile oficjalnie wynosi składka zdrowotna w 2021. Prezes GUS podał potrzebne dane.

Świadectwo pracy i inne dokumenty dla odchodzącego pracownika

Świadectwo pracy i inne dokumenty dla odchodzącego pracownika

Definitywne zakończenie stosunku pracy wiąże się po stronie pracodawcy z obowiązkiem wydania pracownikowi określonych dokumentów. Jednym z najważniejszych jest świadectwo pracy, potwierdzające okres zatrudnienia. Istotna dla pracownika jest również informacja o okresie przechowywania jego dokumentacji pracowniczej. Pracodawca, w zależności od sytuacji, może też być zobligowany do wydania innych dokumentów.

Testy na obecność koronawirusa dla pracowników a prawo do odliczenia VAT

Testy na obecność koronawirusa dla pracowników a prawo do odliczenia VAT

W związku z panującą epidemią zakład pracy chronionej (czynny podatnik VAT) planuje zakupić pracownikom (osobom niepełnosprawnym) usługę wykonania testów w kierunku obecności koronawirusa lub usługę szczepień ochronnych przeciw grypie. Wydatki te będą finansowane ze środków ZFRON i faktura będzie wystawiona na firmę. Czy od takich wydatków firma będzie mogła odliczyć podatek VAT?