Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Polski Ład. Co zrobić, by stracić jak najmniej?

Polski Ład. Co zrobić, by stracić jak najmniej?

Co zrobić, by ograniczyć straty związane z podatkową rewolucją w Polskim Ładzie? "Złotej rady" nie ma – dlatego ekspert z firmy Grant Thornton przedstawia wyliczenia na podstawie konkretnych przypadków.

Dziennik Ustaw z 23 listopada 2021 r.

Dziennik Ustaw z 23 listopada 2021 r.

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która z pewnymi wyjątkami wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

"Czynny żal" w przypadku korekty JPK_V7M

"Czynny żal" w przypadku korekty JPK_V7M

Muszę dokonać korekty części ewidencyjnej i deklaracyjnej JPK_V7M za wrzesień 2021 r. Czy powinienem w związku z tym złożyć "czynny żal"?

Rodzinny kapitał opiekuńczy

Rodzinny kapitał opiekuńczy

Z dniem 1 stycznia 2022 r. ma wejść w życie ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Za jej sprawą rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci, z których to młodsze nie ukończyło jeszcze 36.

Zwolnienie niektórych przychodów ze składek ZUS

Zwolnienie niektórych przychodów ze składek ZUS

Często jest tak, że uzyskany przez ubezpieczonego, np. pracownika, przychód ze stosunku pracy stanowi dla niego podstawę wymiaru składek ZUS. Po spełnieniu określonych warunków może on być jednak zwolniony z obciążeń składkowych.

Zmiany w rocznych PIT-ach za 2021 r.

Zmiany w rocznych PIT-ach za 2021 r.

Polski Ład wprowadza szereg zmian do ustaw podatkowych, w tym najwięcej do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie wszystkie jednak zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2022 r. - część z nich znajdzie już zastosowanie w rocznych PIT-ach za 2021 r.

Składka zdrowotna członków zarządu od 1 stycznia 2022 r.

Składka zdrowotna członków zarządu od 1 stycznia 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. wynagrodzenie członków zarządu pełniących swą funkcję na podstawie powołania będzie pomniejszane o składkę na ubezpieczenie zdrowotne. To efekt zmian wprowadzonych przez Polski Ład do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Sygnalista – osoba, która zgłosi nieprawidłowości w firmie

Sygnalista – osoba, która zgłosi nieprawidłowości w firmie

Podmioty z sektora publicznego i prywatnego zatrudniające co najmniej 50 pracowników będą zobowiązane wdrożyć wewnętrzny system przyjmowania od sygnalistów zgłoszeń o nieprawidłowościach.
Wystawianie faktur w 2022 roku

Wystawianie faktur w 2022 roku

Od 2022 roku podatnicy będą mieli możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), które będą uznawane za rodzaj faktur elektronicznych. W 2022 roku korzystanie z tego systemu będzie dobrowolne.

Limit wydatków na zakup usług niematerialnych

Limit wydatków na zakup usług niematerialnych

Poniesienie wydatku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą zasadniczo daje przedsiębiorcom prawo do zakwalifikowania go jako koszt podatkowy. W pewnych okolicznościach ustawodawca wyłączył jednak taką możliwość. Przykładem tego typu ograniczenia jest limitowanie wydatków na zakup usług niematerialnych.