Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego za 2021 r.

Obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego za 2021 r.

W myśl przepisów ustawy o rachunkowości, badaniu przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki małej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki małej

Zakres informacji zawartych we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego sporządzanego przez jednostki małe określa załącznik nr 5 do ustawy o rachunkowości. Należy podkreślić, iż zakres danych dotyczący wprowadzenia do sprawozdania finansowego zawarty w załącznikach nr 1, 4, 5 i 6 do ustawy o rachunkowości jest do siebie zbliżony.

Leasing i wykup samochodu osobowego - limitowanie kosztów

Leasing i wykup samochodu osobowego - limitowanie kosztów

Podatnikowi przysługują dwa limity odnoszące się do kwoty 150.000 zł w odniesieniu do zawartej umowy leasingu operacyjnego, tj. wynikający:

  • z art. 16 ust. 1 pkt 49a updop - dotyczący opłat wynikających z umowy leasingu,
  • z art. 16 ust. 1 pkt 4 updop - dotyczący ewentualnych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych po wykupie przedmiotu umowy leasingu.
SLIM VAT - projekt objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów

SLIM VAT - projekt objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów

Od 1 stycznia 2021 r. zostało wprowadzonych wiele zmian w zakresie VAT, a większość z nich – w ramach tzw. pakietu SLIM VAT. Wszystkie zmiany w VAT szczegółowo opisaliśmy w dodatku nr 5 do BI z 20.01.2021 r., pt. "Co nowego w przepisach w 2021 r.?".
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczony został projekt objaśnień podatkowych w zakresie SLIM VAT.
Objaśnienia dotyczą m.in.:

  • sposobu rozliczania faktur korygujących,
  • zmian w zakresie odliczania VAT,
  • spójnych kursów walut dla celów VAT i podatku dochodowego,
  • zmian w WIS i MPP.
Rozliczanie faktur korygujących w 2021 r.

Rozliczanie faktur korygujących w 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. dostawca towaru lub usługi nie musi posiadać potwierdzenia odbioru faktury korygującej in minus przez nabywcę. Jednak podatnik musi udowodnić prawo do tej korekty w inny sposób.

Co każdy płatnik powinien wiedzieć w 2021 r.

Co każdy płatnik powinien wiedzieć w 2021 r.

Przegląd zmian jakie nas czekają w 2021 roku. Sporo informacji, ale trzeba się z nimi koniecznie zapoznać.

Od stycznia 2021 wprowadzono szereg zmian w przepisach podatkowych. Poniżej wyszczególniamy obecne, przyszłe i planowane zmiany.

Obecne zmiany w przepisach podatkowych styczeń 2021

Od stycznia 2021 wprowadzono szereg zmian w przepisach podatkowych. Poniżej wyszczególniamy obecne, przyszłe i planowane zmiany.

Aktualne problemy biur rachunkowych

Aktualne problemy biur rachunkowych

W 2020 r. nastąpiła kumulacja starych, dobrze znanych, i nowych problemów dotyczących usługowego prowadzenia ksiąg. Do największych wyzwań biur rachunkowych w poprzednim roku należały m.in. wprowadzenie nowej struktury JPK_VAT, wsparcie klientów w uzyskaniu i rozliczaniu pomocy państwowej otrzymanej w związku z pandemią koronawirusa, a także dostosowanie organizacji pracy do okoliczności pandemii, w tym częściowe odejście od papierowej dokumentacji.

Pamiętaj o ważnych terminach!!! - W dniu 1 lutego 2021 wiele ważnych terminów

Pamiętaj o ważnych terminach!!! - W dniu 1 lutego 2021 wiele ważnych terminów

W dniu 1 lutego 2021 wiele ważnych terminów złożenia deklaracji,informacji lub rozliczeń. Poniżej 9 bardzo ważnych, oczywiście pełną listę znajdziesz w zakładce "Terminarz księgowego".

Kwoty wolne od potrąceń w 2021 r.

Kwoty wolne od potrąceń w 2021 r.

Przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę zasadniczo obowiązuje pozostawienie pracownikowi kwoty wolnej od potrąceń. Tylko należności alimentacyjne potrąca się bez jej stosowania. Podstawę do ustalenia kwot wolnych od potrąceń stanowi wynagrodzenie minimalne obowiązujące w danym roku kalendarzowym.