Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Co nas czeka w przyszłości? Praca zdalna, hybrydowa, rozproszona?

Co nas czeka w przyszłości? Praca zdalna, hybrydowa, rozproszona?

W wyniku pandemii zmieniło się postrzeganie i organizacja pracy. Nie wszystkie firmy zdecydują się na całkowity powrót do biur. Z kolei są też przedsiębiorstwa, które z uwagi na swoją specyfikę funkcjonowania nawet w czasie lockdownów nie mogły wysłać wszystkich pracowników na home office.

Składka zdrowotna w razie prowadzenia kilku firm

Składka zdrowotna w razie prowadzenia kilku firm

Do 31 grudnia 2021 r., aby ustalić kwotę składki zdrowotnej z tytułu kilku rodzajów prowadzonej pozarolniczej działalności, wystarczyło, że przedsiębiorca obliczył ją od zwielokrotnionej podstawy jej wymiaru. Od 1 stycznia 2022 r. podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla osób prowadzących pozarolniczą działalność jest uzależniona od formy opodatkowania firmowych przychodów. Jeśli przedsiębiorca stosuje różne formy opodatkowania, wówczas z każdej działalności powinien ustalić odrębnie podstawę wymiaru składki zdrowotnej.

Kontrola ZUS w firmie – zakres i konsekwencje dla pracodawcy

Kontrola ZUS w firmie – zakres i konsekwencje dla pracodawcy

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają dowolną ilość pracowników (co dotyczy również samozatrudnienia), zobowiązani są do przestrzegania wytycznych ZUS w zakresie m.in. opłacania składek, rozliczania świadczeń i korzystania ze zwolnień lekarskich.

Polski Ład- Ulga dla pracownika kłopotem płatnika

Polski Ład- Ulga dla pracownika kłopotem płatnika

Od 01.01.2022 została wprowadzona ulga dla klasy średniej, aby złagodzić skutki likwidacji możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Ulga została przygotowana dla określonej grupy podatników rozliczających się według skali podatkowej zgodnie z art. 27 ustawy o podatku od osób fizycznych. Nowa preferencja podatkowa będzie podlegała odliczeniu od dochodu.

Obowiązek oznaczania MPP na fakturach

Obowiązek oznaczania MPP na fakturach

Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP lub split payment) to forma specjalnego przelewu, w którym kwota netto trafia na rachunek sprzedawcy, a kwota VAT na specjalny rachunek utworzony automatycznie przez bank przy rachunku sprzedawcy.

Stawka VAT w Polsce, czy 2022 rok przyniesie nam niższe stawki VAT?

Stawka VAT w Polsce, czy 2022 rok przyniesie nam niższe stawki VAT?

VAT (ang. value added tax) czyli podatek od towarów i usług, należy do grupy podatków pośrednich takich jak akcyza czy podatek od gier. Konsument nie płaci go bezpośrednio do urzędu skarbowego jak podatek dochodowy, a jest on płacony przy nabywaniu dobra poprzez powiększenie jego ceny.

Polski Ład - przewodnik dla podatnika PIT-2

Polski Ład - przewodnik dla podatnika PIT-2

Polski Ład - przewodnik dla podatnika PIT-2, co się zmienia w 2022 roku. Pobierz krtótki przewodnik dla podatnika.

Czynny żal w 2022 roku

Czynny żal w 2022 roku

Jak wynika z uchwalonych przepisów Polskiego Ładu postulaty Rzecznika MŚP zostały uwzględnione...

Rząd ukrył w Polskim Ładzie pułapkę. Składka zdrowotna od przychodu, a nawet straty

Rząd ukrył w Polskim Ładzie pułapkę. Składka zdrowotna od przychodu, a nawet straty

Kosztu towaru zakupionego w 2021 roku nie będzie można uwzględnić przy obliczaniu należnej składki zdrowotnej w 2022. W rezultacie przedsiębiorcy zapłacą ją w niektórych przypadkach nie od dochodu, lecz od całkowitego przychodu ze sprzedaży, a więc wartości zbytych produktów.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego osób pełniących funkcję na mocy aktu powołania

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego osób pełniących funkcję na mocy aktu powołania

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA, z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 22 50.  Sygnalizujemy, że projekt rozporządzenia przewidywał inny kod (22 40).