Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Jak i do kiedy wypełnić i rozliczyć PIT-4R

Jak i do kiedy wypełnić i rozliczyć PIT-4R

Informacja ta trafia zawsze do Urzędu Skarbowego celem przekazania danych o zaliczkach na podatek dochodowy przekazanych do urzędu przez płatników. PIT-4R traktuje się jako faktyczną deklarację pobranych przez płatnika (pracodawcę) zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zatem stan w niej wskazany powinien zgadzać się z sumą zaliczek wpłaconych do Urzędu Skarbowego. PIT-4R trafia wyłącznie do Urzędu Skarbowego. Nie należy jej doręczać podatnikowi, którego zaliczki są rozliczane. PIT-4R sporządza się zatem w jednej kopii (drugi egzemplarz warto zachować dla siebie w celach dowodowych).

Podatek, danina solidarnościowa 4% (DSF-1) – III próg podatkowy 2023 dla najbogatszych

Podatek, danina solidarnościowa 4% (DSF-1) – III próg podatkowy 2023 dla najbogatszych

Osoby o najwyższych dochodach, przekraczających rocznie 1.000.000 zł opodatkowane są dodatkowym podatkiem. Tym samym ich dochody opodatkowane są co do zasady szczególnym rodzajem III stopniowej skali podatkowej. Dochody objęte III progiem – podatkiem solidarnościowym - ustalane są jednak inaczej niż te, objęte 12%-wym (I próg) i 32%-wym (II próg) podatkiem. Próg ten określa się sumując szerszą grupę dochodów niż dwa pierwsze progi podatkowe. Tym samym można być objętym tym progiem wcześniej, niż tradycyjnym podatkiem ustalanym według skali podatkowej.

KSeF nie zostanie wprowadzony w 2024 roku

KSeF nie zostanie wprowadzony w 2024 roku

Podczas konferencji prasowej w dniu 19 stycznia 2024 r. Minister Finansów Andrzej Domański przekazał informację o przesunięciu terminu wejścia obowiązkowego KSeF. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów, obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur zostanie przesunięty i na pewno nie będzie tego obowiązku w 2024 roku. Oznacza to, że KSeF zacznie obowiązywać najszybciej od 1 stycznia 2025 r.

Od stycznia wchodzi nowy „podatek minimalny”

Od stycznia wchodzi nowy „podatek minimalny”

Z początkiem 2024 roku polscy przedsiębiorcy staną przed sporym wyzwaniem. Chodzi o podatek minimalny. Ten element reformy podatkowej Polski Ład autorstwa rządu PiS wzbudził bardzo wiele kontrowersji i choć finalnie został zawieszony na lata 2022 i 2023, teraz jest nieunikniony. Zgodnie z przepisami, przedsiębiorcy podlegają temu podatkowi, jeśli przy rozliczeniu rocznym wykażą straty lub ich dochody będą niższe niż 2 proc. przychodów.

Nowe zasady rozliczania różnic remanentowych - składka zdrowotna może wzrosnąć

Nowe zasady rozliczania różnic remanentowych - składka zdrowotna może wzrosnąć

Wyliczając roczną podstawę składki zdrowotnej część przedsiębiorców musi uwzględnić nie tylko dochód osiągnięty w roku podatkowym, ale także różnicę remanentową. W rozliczeniu za 2023 r. ten mechanizm po raz pierwszy może sprawić, że ich obciążenia wzrosną.

Limit płatności gotówką (przedsiębiorcy, konsumenci) – zmiany od 2024 roku

Limit płatności gotówką (przedsiębiorcy, konsumenci) – zmiany od 2024 roku

Od 2024 roku zmniejszy się (z 15 tys. zł do 8 tys. zł) limit płatności gotówkowych dla przedsiębiorców i zostanie wprowadzony limit (do 20 tys. zł) płatności gotówkowych dla konsumentów (w transakcjach z przedsiębiorcami). Powyżej tych limitów trzeba będzie dokonywać płatności bezgotówkowych za pośrednictwem rachunków płatniczych. Pierwotnie zmiany te miały wejść w życie od początku 2023 roku ale przedłużono termin ich wejścia w życie o rok.

Nowy podatek od plastiku - kogo dotyczy i czy będzie obowiązywać już w 2024 roku?

Nowy podatek od plastiku - kogo dotyczy i czy będzie obowiązywać już w 2024 roku?

Od 1 stycznia 2024 roku w Polsce będzie obowiązywała nowa opłata za jednorazowe produkty z tworzyw sztucznych. Podatek od plastiku to kolejny krok polskiego rządu w kierunku ograniczenia zanieczyszczenia środowiska. Ma ona zachęcić konsumentów do korzystania z produktów wielokrotnego użytku i zmniejszyć ilość odpadów z tworzyw sztucznych. Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat opłaty za plastik, w tym jej wysokość, zasady naliczania i cel wprowadzenia.

Mikrorachunek podatkowy - planowane zmiany w zapłacie podatków i należności budżetowych od 1 stycznia 2024 r.

Mikrorachunek podatkowy - planowane zmiany w zapłacie podatków i należności budżetowych od 1 stycznia 2024 r.

Wpłata podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych dokonywana na rachunek urzędu skarbowego jest realizowana przy użyciu rachunku bankowego urzędu skarbowego albo identyfikującego podatnika, płatnika lub urząd skarbowy indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunek podatkowy). Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Co one oznaczają dla Pracodawców i Pracowników? Zmiana przepisów rozporządzenia w nowym brzmieniu mają odpowiednie zastosowanie do systemów przenośnych, tj. laptopów, notebooków przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy (co najmniej przez 4 godziny). Pracodawcy mają 6 miesięcy (projekt przewidywał 3 miesiące) od dnia wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego na dostosowanie do nowych wymagań stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe utworzonych przed 17 listopada 2023 r.

Limity uprawniające do korzystania ze statusu małego podatnika w 2024 r.

Limity uprawniające do korzystania ze statusu małego podatnika w 2024 r.

Stosownie do art. 2 pkt 25 ustawy o VAT status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro. Jaki w takim razie będzie limit w 2024 roku dla małych podatników?